VĂN BẢN Đấu thầu mua sắm công

  Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
  1250/QĐ-UBND 31/07/2019 V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa chữa đê bao 4 ấp Xẻo Vông
  1249/QĐ-UBND 31/07/2019 V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa chữa đê bao kênh Ông
  1245/QĐ-UBND 31/07/2019 V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa chữa đập Mười Vải
  1244/QĐ-UBND 31/07/2019 V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa chữa đê bao kênh xáng Cái Côn
  1243/QĐ-UBND 31/07/2019 V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa chữa đê bao từ VLXD Nguyễn Khiêm đến Thuận Tâm
  1232/QĐ-UBND 29/07/2019 V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm hội nghị thị xã Ngã Bảy
  1225/QĐ-UBND 26/07/2019 V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa chữa đập Năm Nghi
  1205/QĐ-UBND 19/07/2019 V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Nạo vét kênh Xẻo Vông - Lung Sen
  1204/QĐ-UBND 19/07/2019 V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Nạo vét kênh 300 (từ UBND xã Hiệp Lợi đến Đất Thánh)
  1203/QĐ-UBND 19/07/2019 V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Nạo vét kênh Cô Năng
  1202/QĐ-UBND 19/07/2019 V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa chữa đập Nhà Lẫm (Sáu Đầy)
  1197/QĐ-UBND 18/07/2019 V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa chữa đập Tư Xem kênh Sườn
  1140/QĐ-UBND 08/07/2019 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Mua sắm công cụ, phương tiện phục vụ công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn thị xã Ngã Bảy
  1196/QĐ-UBND 18/07/2019 V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Hỗ trợ mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên
  1123/QĐ-UBND 04/07/2019 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung Công trình: Nâng cấp, mở rộng đường vào trung tâm xã Hiệp Lợi (đoạn từ đường Hùng Vương đến Kênh 500)
  861/QĐ-UBND 16/05/2019 V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Pano phường Lái Hiếu
  615/QĐ-UBND 04/04/2019 Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Giám sát thi công xây dựng công trình thuộc dự án: Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Huệ đến đường 3 tháng 2 thị xã Ngã Bảy
  602/QĐ-UBND 03/04/2019 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Mua sắm tài sản, trang thiết bị phục vụ hoạt động cho các đơn vị
  505/QĐ-UBND 18/03/2019 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Bờ kè chống sạt lở kênh Xáng Thổi, phường Ngã Bảy
  195/QĐ-UBND 14/02/2019 V/v phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu thi công xây dựng công trình và hạng mục chung thuộc công trình: Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Huệ đến đường 3 tháng 2 thị xã Ngã Bảy
  194/QĐ-UBND 14/02/2019 V/v phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng Công trình: Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Huệ đến đường 3 tháng 2 thị xã Ngã Bảy
  33/QĐ-UBND 14/01/2019 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Nâng cấp Trường THCS Nguyễn Trãi phục vụ công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia
  3129/QĐ-UBND 20/12/2018 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Nâng cấp sửa chữa đường vào tuyến dân cư vượt lũ Cái Côn
  2973/QĐ-UBND 19/11/2018 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Hoàn thiện đường Nguyễn Văn Nết
  2782/QĐ-UBND 10/10/2018 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: NCSC Trường THCS Nguyễn Du, phường Hiệp Thành
  1778/QĐ-UBND 19/07/2018 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Nâng cấp lộ bờ đê, ấp Xẻo Vông A, xã Hiệp Lợi
  1534/QĐ-UBND 15/06/2018 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Nạo vét kênh Năm Trọng – sửa chữa đập
  1142/QĐ-UBND 04/05/2018 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa chữa đập Sáu Nguyệt
  1062/QĐ-UBND 24/04/2018 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Nạo vét kênh Năm Trăm
  228/QĐ-UBND 23/01/2018 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, sửa chữa đường Trần Nam Phú, khu vực II, phường Hiệp Thành
  27/QĐ-UBND 10/01/2018 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Panô phường Lái Hiếu

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng viên chức thành phố Ngã Bảy năm 2020
V/v Nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2020
Về việc bán thanh lý tài sản
Về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2021 để lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030
V/v thông báo thời gian nhận tiền đặt trước, tổ chức cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE