Đường dây nóng Thành ủy Ngã Bảy

Số điện thoại: 02933.963007

Địa chỉ mail: ngabaytu.tunb@haugiang,gov.vn

Đường dây nóng UBND thành phố Ngã Bảy

Số điện thoại: 02933.960468

Địa chỉ mail: ubnd.tpnb@haugiang,gov.vn

 

 

 

 

 

 

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng viên chức thành phố Ngã Bảy năm 2020
V/v Nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2020
Về việc bán thanh lý tài sản
Về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2021 để lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030
V/v thông báo thời gian nhận tiền đặt trước, tổ chức cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE