CHƯƠNG TRINHG LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC THỊ ỦY TỪ NGÀY 08/7 - 12/7/2019
Huỳnh Thanh Cần 05/07/2019 15:54

 

Thứ Hai, ngày 08/7/2019

- 8 giờ: Đ/c Bí thư dự Hội thảo “Chung tay làm du lịch nông nghiệp”. Điểm tại Đài phát thanh và truyền hình Hậu Giang.

- 7 giờ: Đ/c Phó Bí thư làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ: Đ/c Bí thư, Phó Bí thư dự chạy thử Chương trình Lễ công bố Quyết định xã Đại Thành đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Điểm tại xã Đại Thành.

Thứ Ba, ngày 09/7/2019

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư đi kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ công bố Quyết định xã Đại Thành đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Điểm tại xã Đại Thành.

- 7 giờ: Đ/c Phó Bí thư giải quyết công việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư họp Ban chỉ đạo Tổng kết công tác xây dựng đảng và thi hành Điều lệ đảng, nhiệm kỳ Đại hội XII. Mời thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc cùng dự (thay thư mời, giao Ban Tổ chức dự thảo Kế hoạch phân công thành viên BCĐ và Tổ giúp việc dự Hội nghị Tổng kết tại các Đảng bộ; hoàn thành dự thảo báo cáo Tổng kết công tác XDĐ và thi hành Điều lệ đảng, nhiệm kỳ Đại hội XII thông qua BCĐ). Điểm tại phòng họp số 3 Thị ủy.

Thứ Tư, ngày 10/7/2019

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư đi kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ khánh thành trụ sở xã Đại Thành và Lễ công bố Quyết định xã Đại Thành đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

- 7 giờ: Đ/c Phó Bí thư dự Đại hội chi bộ khu vực II, phường Hiệp Thành. Điểm tại hội trường phường Hiệp Thành.

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư, Phó Bí thư họp chi bộ. Điểm tại phòng họp số 2 Thị ủy.

Thứ Năm, ngày 11/7/2019

- 7 giờ: Đ/c Bí thư kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ khánh thành trụ sở xã Đại Thành và Lễ công bố Quyết định xã Đại Thành đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư, Phó Bí thư dự Lễ khánh thành trụ sở xã Đại Thành và Lễ công bố Quyết định xã Đại Thành đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Điểm tại xã Đại Thành.

Thứ Sáu, ngày 12/7/2019

- 7 giờ: Đ/c Bí thư giải quyết công việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư dự Hội nghị sơ kết công tác Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã 6 tháng đầu năm. Điểm tại phòng họp số 4 Thị ủy.

Đã ký và phát hành

 

CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

V/v thông báo thời gian nhận tiền đặt trước, tổ chức cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Về việc đấu giá tài sản
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
V/v bán thanh lý tài sản
V/v bán thanh lý tài sản

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE