CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC THỊ ỦY TỪ NGÀY 30/9 - 04/10/2019 (ĐIỀU CHỈNH LẦN 2)
Huỳnh Thanh Cần 27/09/2019 15:52

 

Thứ Hai, ngày 30/9/2019

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư, Phó Bí thư dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, nhiệm kỳ 2015 - 2020, sơ kết công tác quý III/2019 và triển khai Chương trình công tác quý IV/2019. Mời đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã; Trưởng các Ban xây dựng đảng, Văn phòng Thị ủy; Bí thư Đảng ủy các xã, phường cùng dự (thay thư mời, tập trung tại Thị ủy lúc 5 giờ 30 phút, Văn phòng bố trí xe đưa đại biểu dự Hội nghị). Điểm tại hội trường Tỉnh ủy.

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư Thường trực dự Hội nghị sơ kết công tác quý III, triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý IV/2019 Hội Cựu Chiến binh thị xã. Điểm tại phòng họp số 1 Thị ủy.

Thứ Ba, ngày 01/10/2019

- 6 giờ 45 phút: Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Thường trực dự chào cờ và sinh hoạt tư tưởng đầu tháng 10/2019. Điểm tại Trung tâm hành chính thị xã.

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư thường trực dự sơ kết kế hoạch thực hiện công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng và kế hoạch quản lý đất công trên địa bàn thị xã. Điểm tại phòng họp UBND thị xã.

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư, Phó Bí thư thường trực dự thông qua Logo Ngã Bảy, đoạn phim về thành phố Ngã Bảy. Điểm tại phòng họp trực tuyến UBND thị xã.

Thứ Tư, ngày 02/10/2019

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư dự kỳ họp Hội đồng nhân dân xã Đại Thành (bất thường). Điểm tại hội trường xã Đại Thành.

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư Thường trực dự kỳ họp Hội đồng nhân dân phường Hiệp Thành (bất thường). Điểm tại hội trường phường Hiệp Thành.

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Thường trực họp Hội đồng nhân dân kỳ họp thứ 13 (bất thường) Hội đồng nhân dân thị xã Ngã Bảy khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. Điểm tại Trung tâm Hội nghị thị xã.

Thứ Năm, ngày 03/10/2019

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư tiếp công dân định kỳ. Điểm tại phòng tiếp công dân (cả ngày).

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư Thường trực dự Hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV/2019 và Tổng kết công tác tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2022. Điểm tại hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- 15 giờ: Đ/c Bí thư dự công bố quyết định về công tác cán bộ. Điểm phòng họp số 3 Thị ủy.

Thứ Sáu, ngày 04/10/2019

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư dự họp Đảng ủy Quân sự thị xã. Điểm tại Ban Chỉ huy Quân sự thị xã.

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư dự thông qua quy hoạch B1, B2, B3. Điểm tại phòng họp trực tuyến UBND thị xã.

Đã ký và ban hành

 

CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2021 để lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030
V/v thông báo thời gian nhận tiền đặt trước, tổ chức cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Về việc đấu giá tài sản
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
V/v bán thanh lý tài sản

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE