CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC THỊ ỦY TỪ NGÀY 30/12/2019 - 03/01/2020 (ĐIỀU CHỈNH LẦN 2)
Huỳnh Thanh Cần 27/12/2019 15:56

 

Thứ Hai, ngày 30/12/2019

- 8 giờ: Thường trực dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Điểm tại phòng họp trực tuyến UBND thị xã (cả ngày).

Thứ Ba, ngày 31/12/2019

- 8 giờ: Thường trực tiếp tục dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Điểm tại phòng họp trực tuyến UBND thị xã.

- 14 giờ: Đ/c Bí thư dự Hội nghị cán bộ công chức Văn phòng Thị ủy. Điểm tại phòng họp số 2 Thị ủy.

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư Thường trực dự Hội nghị tổng kết công tác dân vận và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019; triển khai chương trình công tác năm 2020. Điểm tại hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- 17 giờ: Đ/c Bí thư dự công bố Quyết định về công tác cán bộ. Mời đại diện Thường trực UBND thị xã cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

- 20 giờ: Thường trực dự Chương trình mừng năm mới “chào 2020”. Điểm tại Quảng trường Hòa Bình, thành phố Vị Thanh.

Thứ Tư, ngày 01/01/2020

Nghỉ tết dương lịch (có lịch trực riêng)

Thứ Năm, ngày 02/01/2019

- 7 giờ 30 phút: Thường trực Thị ủy họp Ban Thường vụ Thị ủy kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Thị ủy năm 2019. Mời các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy cùng dự (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 2 Thị ủy (cả ngày).

Thứ Sáu, ngày 03/01/2019

- 8 giờ: Đ/c Bí thư dự Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/12/2019 của Bộ Chính trị về “Một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4”. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư Thường trực dự Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2019. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- 14 giờ: Thường trực giao đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy dự Hội nghị trực tuyến với Ban Tổ chức Trung ương. Điểm tại phòng họp cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Đã ký và phát hành

 

CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

Về việc đấu giá tài sản
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
V/v bán thanh lý tài sản
V/v bán thanh lý tài sản
V/v Nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020
Về việc Nghỉ Tết Dương lịch năm 2020

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE