CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC THỊ ỦY TỪ NGÀY 29/7 – 02/8/2019(ĐIỀU CHỈNH LẦN 2)
Huỳnh Thanh Cần 26/07/2019 16:58

 

Thứ Hai, ngày 29/7/2019

- 7 giờ: Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Thường trực làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư làm việc với Đảng ủy phường Hiệp Thành về việc chuẩn bị Đại hội chi bộ khu vực 7,8. Mời Trưởng Ban tổ chức Thị ủy, Trưởng phòng Nội vụ thị xã cùng dự (thay thư mời). Điểm tại phường Hiệp Thành.

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư, các Phó Bí thư dự Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ đảng, nhiệm kỳ Đại hội XII; triển khai một số nội dung chuẩn bị tiếp đoàn kiểm tra Bộ Quốc phòng về công tác quốc phòng, quân sự bộ, ngành Trung ương và địa phương năm 2019. Mời các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã cùng dự (thay thư mời, thành phần còn lại có thư mời riêng). Điểm tại Trung tâm Hội nghị thị xã.

Thứ Ba, ngày 30/7/2019

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư dự Hội nghị sơ, tổng kết các văn bản của Trung ương và sơ kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp của tỉnh 6 tháng đầu năm 2019. Điểm tại hội trường Tỉnh ủy.

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư dự làm việc định kỳ của cấp ủy với Mặt trận và các đoàn thể xã, phường. Điểm tại xã Đại Thành.

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư Thường trực dự Hội nghị Báo cáo viên tháng 7/2019. Điểm tại phòng họp số 4 Thị ủy.

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư dự Hội thảo “Xây dựng mô hình chính quyền thân thiện cấp xã ở thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang”. Điểm tại hội trường lầu 2, Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang.

Thứ Tư, ngày 31/7/2019

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư, các Phó Bí thư họp Ban Thường vụ Thị ủy. Mời các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy cùng dự (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 2 Thị ủy.

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư dự rà soát các tiêu chí nông thôn mới nâng cao xã Tân Thành, Hiệp Lợi và các tiêu chí phường văn minh đô thị kiểu mẫu; triển khai kế hoạch tập trung chỉ đạo nông thôn mới nâng cao, phường văn minh đô thị kiểu mẫu (giao Thường trực UBND thị xã chuẩn bị nội dung); triển khai văn bản phân công cấp ủy, phó ban, ngành, đoàn thể chỉ đạo xã, phường, ấp, khu vực. Mời các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường cùng dự (thay thư mời; thành phần còn lại có thư mời riêng). Điểm tại Trung tâm Hội nghị thị xã. 

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư dự Lễ Công bố Quyết định hợp nhất Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Cục Thuế tỉnh Hậu Giang.

Thứ Năm, ngày 01/8/2019

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư dự làm việc với các ngành về việc chuẩn bị các nội dung tiếp đoàn kiểm tra Bộ quốc phòng (giao Ban chỉ huy Quân sự thị xã chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự). Điểm tại phòng họp Ban Chỉ huy Quân sự thị xã.

- 7 giờ: các Phó Bí thư giải quyết công việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư nghe Ủy ban Kiểm tra báo cáo, xin ý kiến về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Điểm tại phòng làm việc.

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư dự Họp mặt kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2019). Điểm tại phòng họp số 3 Thị ủy.

Thứ Sáu, ngày 02/8/2019

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư tiếp công dân định kỳ. Mời đại diện thường trực UBND thị xã, Đội trưởng đội Quản lý trật tự đô thị, Trưởng phòng Quản lý đô thị, Trưởng phòng Tài nguyên - môi trường; đại diện lãnh đạo, chuyên viên phụ trách tiếp dân Văn phòng Thị ủy, Văn phòng HĐND-UBND thị xã cùng dự (thay thư mời). Điểm tại phòng tiếp dân Thị ủy.

- 8 giờ: Đ/c Phó Bí thư dự Hội nghị trực tuyến góp ý dự thảo các văn bản: (1) Báo cáo sơ kết, Tờ trình và Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp việc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện (2) Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Điểm tại phòng họp trực tuyến Ban tổ chức Tỉnh ủy.

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư Thường trực làm việc với các ngành về việc thực hiện các nguồn vận động quỹ Vì người nghèo - Chương trình ASXH, quỹ đóng góp xây dựng cổng ngỏ, cây xanh. Mời lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã; lãnh đạo Ban Dân vận và Ban Tổ chức Thị ủy cùng dự (thay thư mời; giao các đơn vị chuẩn bị báo cáo). Điểm tại phòng họp số 2 Thị ủy.

 

Đã ký và phát hành

CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

V/v thông báo thời gian nhận tiền đặt trước, tổ chức cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Về việc đấu giá tài sản
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
V/v bán thanh lý tài sản
V/v bán thanh lý tài sản

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE