CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC THỊ ỦY TỪ NGÀY 28/10 - 02/11/2019 (ĐIỀU CHỈNH LẦN 1)
Huỳnh Thanh Cần 24/10/2019 23:59

 

Thứ Hai, ngày 28/10/2019

- 7 giờ: Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Thường trực giải quyết công việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30 phút: Thường trực làm việc với Tổ biên tập văn kiện thị xã. Mời Tổ Trưởng, Tổ Phó Tổ biên tập văn kiện thị xã cùng dự (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 2 Thị ủy.

Thứ Ba, ngày 29/10/2019

- 7 giờ: Đ/c Bí thư giải quyết công việc tại cơ quan.

- 7 giờ: Đ/c Phó Bí thư Thường trực đi công tác ngoài tỉnh.

 Thứ Tư, ngày 30/10/2019

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư Thường trực làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đại Thành về dự thảo đề cương báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025. Mời Tổ Trưởng, Tổ Phó Tổ biên tập Văn kiện thị xã; Ban Thường vụ Đảng ủy xã cùng dự (thay thư mời). Điểm tại xã Đại Thành.

- 9 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư Thường trực làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tân Thành về dự thảo đề cương báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025. Mời Tổ Trưởng, Tổ Phó Tổ biên tập Văn kiện thị xã; Ban Thường vụ Đảng ủy xã cùng dự (thay thư mời). Điểm tại xã Tân Thành.

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư Thường trực làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Lái Hiếu về dự thảo đề cương báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020 - 2025. Mời Tổ Trưởng, Tổ Phó Tổ biên tập Văn kiện thị xã; Ban Thường vụ Đảng ủy phường cùng dự (thay thư mời). Điểm tại phường Lái Hiếu.

- 15 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư Thường trực làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Ngã Bảy về dự thảo đề cương báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025. Mời Tổ Trưởng, Tổ Phó Tổ biên tập Văn kiện thị xã; Ban Thường vụ Đảng ủy phường cùng dự (thay thư mời). Điểm tại phường Ngã Bảy.

Thứ Năm, ngày 31/10/2019

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư dự triển khai hướng dẫn nội dung cơ quan quân sự làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xử trí tình huống A2. Điểm tại hội trường Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư Thường trực làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hiệp Thành về dự thảo đề cương báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020 - 2025. Mời Tổ Trường, Tổ Phó Tổ biên tập Văn kiện thị xã; Ban Thường vụ Đảng ủy phường cùng dự (thay thư mời). Điểm tại phường Hiệp Thành.

- 9 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư Thường trực làm việc với Đảng ủy Công an thị xã về dự thảo đề cương báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Công an nhiệm kỳ 2020 - 2025. Mời Tổ Trưởng, Tổ Phó Tổ biên tập Văn kiện thị xã; Ban Thường vụ Đảng ủy Công an thị xã cùng dự (thay thư mời). Điểm tại Công an thị xã.

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư Thường trực làm việc với Thường trực Đảng ủy xã Hiệp Lợi về dự thảo đề cương báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025. Mời Tổ Trưởng, Tổ Phó Tổ biên tập Văn kiện thị xã; Ban Thường vụ Đảng ủy xã cùng dự (thay thư mời). Điểm tại xã Hiệp Lợi.

- 15 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư Thường trực làm việc với Đảng ủy Quân sự thị xã về dự thảo đề cương báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Quân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025. Mời Tổ Trưởng, Tổ Phó Tổ biên tập Văn kiện thị xã; Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự thị xã cùng dự (thay thư mời). Điểm tại BCH Quân sự thị xã.

Thứ Sáu, ngày 01/11/2019

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Thường trực dự Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW, ngày 18/8/2014 của Bộ Chính trị về “Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay”, tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW của Ban Bí thư khóa IX “Về tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới”. Mời Chủ tịch UBND thị xã; Trưởng các ban: Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Ủy ban kiểm tra, Ban Dân vận và Văn Phòng Thị ủy cùng dự (thay thư mời). Điểm tại hội trường Tỉnh ủy.

- 15 giờ: Đ/c Phó Bí thư Thường trực làm việc với Đảng ủy Trung tâm Y tế thị xã về dự thảo đề cương báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Y tế nhiệm kỳ 2020 - 2025. Mời Tổ Trưởng, Tổ Phó Tổ biên tập Văn kiện thị xã; Ban Thường vụ Đảng ủy TTYT thị xã cùng dự (thay thư mời). Điểm tại Trung tâm Y tế thị xã.

Thứ Bảy, ngày 02/11/2019

7 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư Thường trực dự tập huấn BCĐ 35. Điểm tại hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Đã ký và phát hành

 

CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

Về việc đấu giá tài sản
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
V/v bán thanh lý tài sản
V/v bán thanh lý tài sản
V/v Nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020
Về việc Nghỉ Tết Dương lịch năm 2020

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE