CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC THỊ ỦY TỪ NGÀY 25/11 - 29/11/2019 (ĐIỀU CHỈNH LẦN 1)
Huỳnh Thanh Cần 23/11/2019 09:06

 

Thứ Hai, ngày 25/11/2019

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Thường trực tiếp đoàn làm việc định kỳ Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng đảng năm 2019. Mời các đồng chí Ủy viên BTV Thị ủy; Trưởng các ban, phòng, ngành thị xã: Nội vụ, Kinh tế, Tài chính - kế hoạch, Tài nguyên và môi trường, Quản lý dự án, Bảo hiểm xã hội, Lao động - Thương binh và xã hội, Giáo dục và đào tạo, Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao, Y tế, Trung tâm Y tế, Thống kê, Chi cục Thuế khu vực III, Văn phòng HĐND - UBND, Đài Truyền thanh và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng dự (thay thư mời). Điểm tại Trung tâm Hội nghị thị xã.

- 13 giờ: Thường trực giải quyết công việc tại cơ quan.

Thứ Ba, ngày 26/11/2019

- 7 giờ: Đ/c Bí thư giải quyết công việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư Thường trực dự làm việc với đoàn kiểm tra của MTTQVN tỉnh. Điểm tại cơ quan MTTQVN thị xã

- 16 giờ: Đ/c Phó Bí thư Thường trực dự công bố quyết định về công tác cán bộ. Điểm tại Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã.

Thứ Tư, ngày 27/11/2019

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Thường trực dự sơ kết mô hình giúp dân viết hộ thủ tục hành chính; mô hình trả thủ tục tại nhà dân và Kế hoạch thực hiện mô hình “3 an, 3 không, 3 có” . Điểm tại phòng họp UBND thị xã.

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư dự Hội thảo “Tham vấn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hậu Giang 5 năm 2021 - 2025”. Điểm tại hội trường số 2, Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư Thường trực dự luyện tập Chỉ huy tham mưu năm 2019. Điểm tại Ban Chỉ huy Quân sự thị xã.

Thứ Năm, ngày 28/11/2019

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Thường trực dự Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư (khóa X) về “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và giai cấp nông dân Việt Nam, giai đoạn 2010 - 2020” và Quyết định số 673/QĐ-TTg, ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn, giai đoạn 2011 - 2020. Sơ kết Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 24/12/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XI về nâng chất tiêu chí xã nông thôn mới và phường văn minh đô thị; Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 24/12/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XI về đổi mới kinh tế hợp tác trong nông nghiệp. Triển khai Thông báo Kết luận số 156-TB/TW, ngày 01/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa X “Về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát”. Mời các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã cùng dự (thành phần còn lại có thư mời riêng). Điểm tại Trung tâm Hội nghị thị xã.

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Thường trực họp Thường trực Thị ủy. 15 giờ: làm việc với Tiểu ban nhân sự Đại hội Đảng bộ thị xã khóa XII. Mời thành viên Tiểu ban cùng dự (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 2 Thị ủy.

Thứ Sáu, ngày 29/11/2019

- 8 giờ: Đ/c Phó Bí thư Thường trực dự Họp mặt kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Điểm tại phòng họp số 4 Thị ủy.

Thứ Bảy, ngày 30/11/2019

- 14 giờ: Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Thường trực dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XIV. Điểm tại Trung tâm hội nghị thị xã.

Đã ký và phát hành

 

CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

Về việc đấu giá tài sản
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
V/v bán thanh lý tài sản
V/v bán thanh lý tài sản
V/v Nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020
Về việc Nghỉ Tết Dương lịch năm 2020

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE