CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC THỊ ỦY TỪ NGÀY 24/8 - 30/8/2019 (ĐIỀU CHỈNH LẦN 1)
Huỳnh Thanh Cần 23/08/2019 15:14

 

Thứ Bảy, ngày 24/8/2019

14 giờ: Đ/c Phó Bí thư Thường trực dự Hội nghị trực tuyến góp ý vào dự thảo Tờ trình, Báo cáo tổng kết công tác xây dựng đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại Hội XII. Điểm tại phòng họp Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Thứ Hai, ngày 26/8/2019

- 7 giờ: Thường trực giải quyết công việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Thường trực làm việc với các ngành về việc rà soát việc thực hiện các kết luận của Thường trực, Ban Thường vụ Thị ủy có liên quan đến công tác phê duyệt, rà soát, điều chỉnh quy hoạch và việc thực hiện kế hoạch chuyên đề về “Tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn thị xã”; công tác khai thác quỹ đất trên địa bàn. Mời Thường trực HĐND, UBND; lãnh đạo các phòng: Quản lý đô thị, TN&MT, TC&KH; đại diện lãnh đạo: Văn phòng Thị ủy, Văn phòng HĐND-UBND thị xã cùng dự (giao Thường trực UBND thị xã chỉ đạo các phòng chuẩn bị báo cáo). Điểm tại phòng họp số 2 Thị ủy.

 Thứ Ba, ngày 27/8/2019

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư, Phó Bí thư dự Thường trực Hội nghị trực tuyến sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Mời Chủ tịch UBND; đại diện Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQVN thị xã cùng dự (thành phần còn lại giao Văn phòng HĐND-UBND phối hợp ngân hàng CSXH thị xã mời). Điểm tại phòng họp trực tuyến UBND thị xã.

- 7 giờ: Đ/c Phó Bí thư Thường trực dự khai mạc Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2019. Điểm tại Trung tâm Hội nghị thị xã.

Thứ Tư, ngày 28/8/2019

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Thường trực làm việc với Đảng ủy xã Hiệp Lợi về việc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Mời Chủ tịch UBND thị xã; đồng chí UVBTV Thị ủy chỉ đạo xã; Trưởng các phòng, ngành: TN&MT, Quản lý đô thị, Kinh tế, Ban Quản lý dự án, VH&TT, Văn phòng HĐND-UBND thị xã cùng đi (thay thư mời). Điểm tạixã Hiệp Lợi.

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư, các Phó Bí thư họp Thường trực Thị ủy. 15 giờ: Họp Ban Thường vụ Thị ủy đóng góp Kế hoạch xây dựng Văn kiện phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Mời các đồng chí Ủy viên BTV Thị ủy cùng dự (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 2 Thị ủy.

Thứ Năm, ngày 29/8/2019

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Thường trực dự Lễ dâng hương viếng Bác. Điểm tại Di tích lịch sử Đền thờ Bác Hồ, xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ.

Thứ Sáu, ngày 30/8/2019

- 9 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư dự Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang. Điểm tại hội trường Huyện ủy Vị Thủy.

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư Thường trực dự Hội nghị báo cáo viên tháng 9 bằng hình thức trực tuyến. Điểm tại phòng họp trực tuyến số 2 Tỉnh ủy.

Đã ký và phát hành

 

CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2021 để lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030
V/v thông báo thời gian nhận tiền đặt trước, tổ chức cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Về việc đấu giá tài sản
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
V/v bán thanh lý tài sản

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE