CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC THỊ ỦY TỪ NGÀY 24/6-29/6/2019
Huỳnh Thanh Cần 21/06/2019 16:29

Thứ Hai, ngày 24/6/2019

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư Thường trực làm việc với đoàn kiểm tra 1640 của Ban Thường vụ Thị ủy kiểm tra các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Thị ủy về thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng đảng từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay. Mời thành viên đoàn kiểm tra; Bí thư các chi bộ, Đảng bộ trực thuộc Thị ủy; Bí thư, các Phó Bí thư Đảng ủy và cán bộ Tổ chức, Kiểm tra, Dân vận, Tuyên giáo, Văn phòng Đảng ủy các xã, phường cùng dự (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 4 Thị ủy.

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư, các Phó Bí thư dự kỳ họp thứ Mười Hội đồng nhân dân thị xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Điểm tại Trung tâm Hội nghị thị xã.

Thứ Ba, ngày 25/6/2019

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư, các Phó Bí thư dự kỳ họp thứ Mười Hội đồng nhân dân thị xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Điểm tại Trung tâm Hội nghị thị xã (cả ngày).

Thứ Tư, ngày 26/6/2019

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư, các Phó Bí thư dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai Chương trình công tác quý III/2019. Điểm tại hội trường Tỉnh ủy. Mời đồng chí Chủ tịch UBND thị xã;  Trưởng các ban: Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra và Chánh Văn phòng Thị ủy; Trưởng các phòng, ngành: Trung tâm Y tế, Văn hóa và Thông tin, Bảo hiểm xã hội thị xã; Bí thư Đảng ủy các xã, phường cùng dự (thay thư mời). Tập trung tại Thị ủy lúc 05 giờ (Văn phòng bố trí xe đưa đại biểu dự Hội nghị).

- 14 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội chi bộ (điểm của thị xã). Mời thành viên Tổ giúp việc Ban Thường vụ Thị ủy cùng dự (thay thư mời). Điểm tại Trung tâm y tế thị xã, phường Lái Hiếu.

Thứ Năm, ngày 27/6/2019

- 7 giờ: Đ/c Bí thư giải quyết công việc tại cơ quan.

- Đ/c Phó Bí thư Thường trực đi công tác từ ngày 27/6/2019 đến ngày 12/7/2019.

- 8 giờ: Đ/c Phó Bí thư làm việc với Tổ giúp việc 1747 của Tỉnh ủy về việc tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Mời đại diện Thường trực UBND thị xã; Trưởng Ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch MTTQVN thị xã; đại diện Thường trực Đảng ủy, UBND các xã: Tân Thành, Đại Thành, Hiệp Lợi và Trưởng, Phó khối vận xã Tân Thành cùng dự (thay thư mời). Điểm tại xã Tân Thành.

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư dự làm việc đoàn kiểm tra Tỉnh ủy, thông báo Kết luận kiểm tra việc thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, năng lực đội ngũ cán bộ trẻ, nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số nhiệm kỳ 2015 - 2020 và các nhiệm kỳ tiếp theo”đối với Ban Thường vụ Thị ủy.  Mời các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ cùng dự (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 2 Thị ủy.

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư dự triển khai các văn bản diễn tập chiến đấu phòng thủ phường Hiệp Thành (Giao BCHQS thị xã chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự). Điểm tại phường Hiệp Thành.

- 15 giờ: Đ/c Phó Bí thư kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội chi bộ (điểm của thị xã). Mời thành viên Tổ giúp việc Ban Thường vụ Thị ủy cùng dự (thay thư mời). Điểm tại xã Tân Thành.

Thứ Sáu, ngày 28/6/2019

- 7 giờ: Đ/c Bí thư dự diễn tập KVPT cấp tỉnh (diễn thử lần 2). Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (cả ngày).

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư dự Hội nghị “Trao đổi kinh nghiệm và tìm giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã”. Điểm tại Trung tâm Hội nghị thị xã.

Thứ Bảy, ngày 29/6/2019

- 7 giờ: Đ/c Bí thư dự diễn tập KVPT cấp tỉnh (diễn thử lần 2). Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (cả ngày).

 

CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

V/v thông báo thời gian nhận tiền đặt trước, tổ chức cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Về việc đấu giá tài sản
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
V/v bán thanh lý tài sản
V/v bán thanh lý tài sản

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE