CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC THỊ ỦY TỪ NGÀY 23/9 - 27/9/2019 (ĐIỀU CHỈNH LẦN 2)
Huỳnh Thanh Cần 20/09/2019 15:32

 

Thứ Hai, ngày 23/9/2019

- 7 giờ: Đ/c Bí thư, các Phó Bí thư làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ: Đ/c Bí thư làm việc với đoàn công tác Bộ xây dựng khảo sát thực trạng phát triển đô thị thị xã. Điểm tại Ủy ban nhân dân thị xã.

Thứ Ba, ngày 24/9/2019

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư Thường trực đi khảo sát hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, cán bộ đảng viên xã Đại Thành, xã Tân Thành. Mời đại diện lãnh đạo Ban tổ chức Thị ủy, phòng Lao động - Thương binh và xã hội, Ngân hàng CSXH thị xã cùng đi. Điểm tập trung tại Thị ủy.

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư làm việc với đoàn công tác Bộ xây dựng. Điểm tại phòng họp số 5, Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Thứ Tư, ngày 25/9/2019

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư làm việc với một số ngành (có thư mời riêng). Điểm tại phòng họp số 2 Thị ủy.

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư Thường trực đi khảo sát hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, cán bộ đảng viên phường Hiệp Thành, phường Lái Hiếu. Mời đại diện lãnh đạo Ban tổ chức Thị ủy, phòng Lao động - Thương binh và xã hội, Ngân hàng CSXH thị xã cùng đi. Điểm tập trung tại Thị ủy.

- 13 giờ: Đ/c Bí thư, các Phó Bí thư làm việc tại cơ quan.

Thứ Năm, ngày 26/9/2019

- 8 giờ: Đ/c Bí thư dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về thúc đẩy phân bổ và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019. Điểm tại phòng họp trực tuyến UBND thị xã.

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư Thường trực làm việc với Chánh Văn phòng về công tác chuẩn bị Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã lần thứ 22, sơ kết 9 tháng đầu năm, triển khai Chương trình công tác quý IV/2019. Điểm tại phòng làm việc.

Thứ Sáu, ngày 27/9/2019

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư, các Phó Bí thư họp Ban Thường vụ Thị ủy thông qua Chương trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã lần thứ 22, sơ kết Chương trình công tác quý III và triển khai Chương trình công tác quý IV/2019. Mời các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy cùng dự (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 2 Thị ủy.

Đã ký và phát hành

 

CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2021 để lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030
V/v thông báo thời gian nhận tiền đặt trước, tổ chức cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Về việc đấu giá tài sản
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
V/v bán thanh lý tài sản

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE