CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC THỊ ỦY TỪ NGÀY 23 - 27/12/2019 (ĐIỀU CHỈNH LẦN 1)
Huỳnh Thanh Cần 20/12/2019 16:24

 

Thứ Hai, ngày 23/12/2019

- 7 giờ: Đ/c Bí thư làm việc tại cơ quan.

- 8 giờ: Đ/c Bí thư làm việc với Thường trực UBND thị xã và phòng Quản lý đô thị thị xã về việc góp ý phương án phê duyệt quy hoạch Trung tâm thương mại VinCom. Mời đại diện Thường trực UBND thị xã, Trưởng phòng quản lý đô thị thị xã cùng dự (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 2 Thị ủy.

- 8 giờ: Đ/c Phó Bí thư Thường trực cùng đoàn của Tỉnh ủy, UBMTTQVN tỉnh thăm và chúc mừng Giáng sinh nhà thờ Thái Hải.

Thứ Ba, ngày 24/12/2019

- 7 giờ: Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Thường trực làm việc tại cơ quan.

- 9 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư, các Phó Bí thư họp Thường trực Thị ủy. Điểm tại phòng họp số 2 Thị ủy.

- 13 giờ: Thường trực giải quyết công việc cơ quan.

- 15 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư dự làm việc với Công ty Phước Lộc. Điểm tại phòng làm họp số 2 UBND thị xã.

- 15 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư Thường trực họp Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ thị xã chấm điểm thi đua năm 2019. Điểm phòng họp số 3 Thị ủy.

Thứ Tư, ngày 25/12/2019

- 8 giờ: Đ/c Bí thư dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2019. Điểm tại phòng họp trực tuyến Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

- 7 giờ 30 phút:Đ/c Phó Bí thư Thường trực dự họp kiểm điểm tập thể và cá nhân năm 2019 đối với chi bộ Ủy ban MTTQVN thị xã. Mời các thành viên theo Thông báo số 201-TB/TU của Ban Thường vụ Thị ủy dự. Điểm tại cơ quan Ủy ban MTTQVN thị xã.

- 14 giờ: Đ/c Bí thư dự họp kiểm điểm tập thể và cá nhân năm 2019 đối với chi bộ Ban Tuyên giáo Thị ủy. Mời các thành viên theo Thông báo số 201-TB/TU của Ban Thường vụ Thị ủy dự. Điểm tại cơ quan Ban Tuyên giáo Thị ủy.

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư Thường trực dự họp kiểm điểm tập thể và cá nhân năm 2019 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hiệp Thành. Mời các thành viên theo Thông báo số 201-TB/TU của Ban Thường vụ Thị ủy dự. Điểm tại Hội trường phường Hiệp Thành.

Thứ Năm, ngày 26/12/2019

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Thường trực dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2015 - 2020, tổng kết công tác năm 2019, triển khai Nghị quyết năm 2020 và sơ kết, tổng kết một số văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy. Mời đ/c Chủ tịch UBND thị xã; Trưởng các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Thị ủy; đ/c Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường dự. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy (cả ngày).

Thứ Sáu, ngày 27/12/2019

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư dự Hội nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh phiên cuối năm 2019. Điểm tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư Thường trực dự Hội nghị Tổng kết công tác Hội Cựu chiến binh thị xã năm 2019. Điểm tại phòng họp số 1 Thị ủy.

- 13 giờ 30 phút: Thường trực Thị ủy họp Ban chấp hành Đảng bộ thị xã đóng góp dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XII và thực hiện quy trình điều chỉnh, bổ sung chức danh quy hoạch A3, nhiệm kỳ 2020-2025. Mời các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thị xã dự. Điểm tại Trung tâm Hội nghị thị xã.

Thứ Bảy, ngày 28/12/2019

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư dự Lễ Công bố quyết định công nhận thành phố Vị Thanh mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại II và  hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Điểm tại hội trường Trung tâm hành chính thành phố.

- 8 giờ: Đ/c Phó Bí thư Thường trực dự họp kiểm điểm tập thể và cá nhân năm 2019 đối với chi bộ Ủy ban kiểm tra Thị ủy. Mời các thành viên theo Thông báo số 201-TB/TU của Ban Thường vụ Thị ủy dự. Điểm tại cơ quan Ủy ban kiểm tra Thị ủy.

- 14 giờ: Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Thường trực dự họp kiểm điểm tập thể và cá nhân năm 2019 đối với chi bộ Văn phòng Thị ủy. Mời các thành viên theo Thông báo số 201-TB/TU của Ban Thường vụ Thị ủy dự. Điểm tại phòng họp số 2 Thị ủy.

Đã ký và phát hành

 

CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2021 để lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030
V/v thông báo thời gian nhận tiền đặt trước, tổ chức cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Về việc đấu giá tài sản
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
V/v bán thanh lý tài sản

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE