CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC THỊ ỦY TỪ NGÀY 22/7-26/7/2019
Huỳnh Thanh Cần 19/07/2019 16:55

 

Thứ Hai, ngày 22/7/2019

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư dự tiếp xúc cử tri xã Đại Thành. Điểm tại Hội trường Trung tâm văn hóa xã Đại Thành.

- 7 giờ: Đ/c Phó Bí thư làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư thường trực dự tiếp xúc cử tri phường Hiệp Thành. Điểm Hội trường UBND phường Hiệp Thành.

Thứ Ba, ngày 23/7/2019

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư đi kiểm tra các tiêu chí nông thôn mới nâng cao xã Hiệp Lợi. Mời đại diện Thường trực UBND thị xã; đồng chí UVBTV Thị ủy chỉ đạo địa bàn; đại diện các phòng, ngành: Kinh tế, Quản lý đô thị, Quản lý dự án ĐTXD, Tài nguyên và môi trường, Văn hóa và Thông tin, Tài chính - kế hoạch thị xã cùng dự (thay thư mời). Điểm tại xã Hiệp lợi.

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư Thường trực đi kiểm tra các tiêu chí nông thôn mới nâng cao xã Tân Thành. Mời đại diện Thường trực UBND thị xã; đồng chí UVBTV Thị ủy chỉ đạo địa bàn; đại diện các phòng, ngành: Kinh tế, Quản lý đô thị, Quản lý dự án ĐTXD, Tài nguyên và môi trường, Văn hóa và Thông tin, Tài chính - kế hoạch thị xã cùng dự (thay thư mời). Điểm tại xã Tân Thành.

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư đi kiểm tra các tiêu chí phường văn minh đô thị, đô thị kiểu mẫu phường Lái Hiếu. Mời đại diện Thường trực UBND thị xã; đồng chí UVBTV Thị ủy chỉ đạo địa bàn; đại diện Ban Tổ chức Thị ủy; đại diện các phòng, ngành: Kinh tế, Quản lý đô thị, Quản lý dự án ĐTXD, Tài nguyên và môi trường, Văn hóa và Thông tin, Tài chính - kế hoạch thị xã cùng dự (thay thư mời). Điểm tại phường Lái Hiếu.

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư Thường trực đi kiểm tra các tiêu chí phường văn minh đô thị, đô thị kiểu mẫu phường Hiệp Thành. Mời đại diện Thường trực UBND thị xã; đồng chí UVBTV Thị ủy chỉ đạo địa bàn; đại diện lãnh đạo các phòng, ngành: Kinh tế, Quản lý đô thị, Quản lý dự án ĐTXD, Tài nguyên và môi trường, Văn hóa và Thông tin, Tài chính - kế hoạch thị xã cùng dự (thay thư mời). Điểm tại phường Hiệp Thành.

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư dự Hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm 2019. Điểm tại phòng họp số 4 Thị ủy.

Thứ Tư, ngày 24/7/2019

- 8 giờ: Đ/c Bí thư đi thăm gia đình chính sách, người có công tại phường Ngã Bảy, xã Đại Thành, xã Tân Thành.

- 8 giờ: Đ/c Phó Bí thư Thường trực đi thăm gia đình chính sách, người có công tại phường Lái Hiếu, phường Hiệp Thành, xã Hiệp Lợi.

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư dự Hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào Nông dân 6 tháng đầu năm 2019. Điểm tại phòng họp số 4 Thị ủy.

- 13 giờ: Đ/c Bí thư, các Phó Bí thư họp Thường trực Thị ủy. 15 giờ: Họp Ban Thường vụ Thị ủy. Mời các đồng chí UVBTV Thị ủy cùng dự (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 2 Thị ủy.

- 15 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư dự họp Ban chấp hành Liên đoàn Lao động thị xã. Điểm tại phòng họp số 1 Thị ủy.

Thứ Năm, ngày 25/7/2019

- 6 giờ: Đ/c Bí thư, các Phó Bí thư viếng Nghĩa trang Liệt sĩ thị xã Ngã Bảy- huyện Phụng Hiệp.

- 8 giờ: Đ/c Bí thư dự họp mặt gia đình chính sách, người có công tại xã Đại Thành. Điểm tại trụ sở xã Đại Thành.

- 8 giờ: Đ/c Phó Bí thư Thường trực dự họp mặt gia đình chính sách, người có công tại phường Hiệp Thành. Điểm tại trụ sở phường Hiệp Thành.

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư dự tiếp xúc, đối thoại giữa Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh với cán bộ, đoàn viên, hội viên của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2019. Mời đồng chí Trưởng Ban Dân vận Thị ủy cùng dự. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Thứ Sáu, ngày 26/7/2019

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư họp Đảng ủy Quân sự thị xã sơ kết 6 tháng đầu năm 2019. Điểm tại phòng họp Ban CHQS thị xã.

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư dự Đại hội chi bộ Công an xã Hiệp Lợi. Điểm tại Hội trường UBND xã Hiệp Lợi.

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư, các Phó Bí thư dự Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020; triển khai một số nội dung chuẩn bị tiếp đoàn kiểm tra Bộ Quốc phòng về công tác quốc phòng, quân sự bộ, ngành Trung ương và địa phương năm 2019. Mời các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã cùng dự (thay thư mời, thành phần còn lại có thư mời riêng). Điểm tại Trung tâm Hội nghị thị xã.

Đã ký và phát hành

 

CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

V/v thông báo thời gian nhận tiền đặt trước, tổ chức cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Về việc đấu giá tài sản
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
V/v bán thanh lý tài sản
V/v bán thanh lý tài sản

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE