CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC THỊ ỦY TỪ NGÀY 21/10 - 25/10/2019 (ĐIỀU CHỈNH LẦN 2)
Huỳnh Thanh Cần 18/10/2019 01:17

 

Thứ Hai, ngày 21/10/2019

- 7 giờ: Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Thường trực giải quyết công việc tại cơ quan.

- 9 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư đi khảo sát các cầu, tuyến đường nội ô 04 ấp. Điểm trên địa bàn xã Hiệp lợi

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư Thường trực dự Họp mặt kỷ niệm ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

Thứ Ba, ngày 22/10/2019

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư dự thông qua phương án thiết kế (lần 2) các công trình: Đài Truyền thanh thị xã, phương án bố trí mặt bằng Nhà thi đấu bóng rổ thị xã Ngã Bảy tại khu đất dự trữ Trung tâm hành chính thị xã. Điểm tại phòng họp UBND thị xã.

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư Thường trực làm việc với các cơ quan, đơn vị về việc chuẩn bị công nhận các tiêu chí nông thôn mới nâng cao xã Tân Thành, Hiệp Lợi. Mời đồng chí Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, Trưởng các ban: Ban Dân vận, Ban Tổ chức; Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã; Bí thư xã Hiệp Lợi và xã Tân Thành cùng dự (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 2 Thị ủy.

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư Thường trực đi kiểm tra công tác tuyên truyền, cảnh quan môi trường trên địa bàn thị xã. Mời đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo; Trưởng các phòng: Quản lý đô thị, Văn hóa và Thông tin cùng đi (thay thư mời). Điểm tập trung tại Thị ủy.

Thứ Tư, ngày 23/10/2019

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Thường trực họp Thường trực Thị ủy. Điểm tại phòng họp số 2 Thị ủy.

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Thường trực họp Ban Thường vụ Thị ủy. Mời các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy cùng dự (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 2 Thị ủy.

Thứ Năm, ngày 24/10/2019

- 8 giờ: Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Thường trực dự Hội nghị báo cáo viên tháng 11 bằng hình thức trực tuyến. Mời các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã; Trưởng các phòng, ban trực thuộc Ủy ban nhân dân (không là UVBCH Đảng bộ thị xã); các đồng chí báo cáo viên cấp thị xã cùng dự (giao Ban Tuyên giáo phối hợp Văn phòng HĐND-UBND chuẩn bị Maket phòng họp). Điểm tại phòng họp trực tuyến UBND thị xã.

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Thường trực làm việc với Chánh Văn phòng về một số nhiệm vụ công tác Văn phòng cấp ủy; kỷ yếu Văn phòng. Điểm tại phòng làm việc cơ quan.

Thứ Sáu, ngày 25/10/2019

- 7 giờ: Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Thường trực giải quyết công việc tại cơ quan.

Đã ký và phát hành

 

CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

Về việc đấu giá tài sản
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
V/v bán thanh lý tài sản
V/v bán thanh lý tài sản
V/v Nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020
Về việc Nghỉ Tết Dương lịch năm 2020

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE