CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC THỊ ỦY TỪ NGÀY 19/8 - 23/8/2019 (ĐIỀU CHỈNH LẦN 2)
Huỳnh Thanh Cần 16/08/2019 09:51

 

Thứ Hai, ngày 19/8/2019

- 7 giờ: Đ/c Bí thư giải quyết công việc tại cơ quan.

- 7 giờ: Đ/c Phó Bí thư Thường trực dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019. Điểm tại Trường THCS Nguyễn Trãi, KV1, phường Lái Hiếu.

- 7 giờ: Đ/c Phó Bí thư dự ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019. Điểm tại Nhà Văn hóa Khu vực 2, phường Lái Hiếu.

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư đi cơ sở tại xã Hiệp Lợi. Mời Thường trực UBND thị xã; đại diện lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN thị xã, Ban Dân vận Thị ủy, Văn phòng Thị ủy, Văn phòng HĐND-UBND thị xã (giao xã mời các hộ dân; Thường trực UBND thị xã mời các phòng, ngành thị xã có liên quan). Điểm tại trụ sở xã Hiệp Lợi. 

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư thường trực đi cơ sở tại xã Tân Thành. Mời Thường trực UBND thị xã; đại diện lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN thị xã, Ban Dân vận Thị ủy, Văn phòng Thị ủy, Văn phòng HĐND-UBND thị xã (giao xã mời các hộ dân; Thường trực UBND thị xã mời các phòng, ngành thị xã có liên quan). Điểm tại trụ sở xã Tân Thành. 

- 17 giờ: Đ/c Bí thư, Phó Bí thư dự công bố Quyết định về công tác cán bộ. Mời đồng chí Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng, Phó Ban Dân vận Thị ủy cùng dự (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

Thứ Ba, ngày 20/8/2019

- 8 giờ: Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Thường trực dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mời Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã; trưởng Ban Tuyên giáo – Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thị xã cùng dự (thay thư mời). Điểm tại hội trường Tỉnh ủy.

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư dự Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010 - 2020. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

Thứ Tư, ngày 21/8/2019

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư, các Phó Bí thư họp Ban Thường vụ Thị ủy về việc góp ý vị trí và phương án thiết kế cổng chào thị xã, điều chỉnh quy hoạch khu đất dự trữ thị xã và thông qua kế hoạch đầu tư công và khai thác quỹ đất năm 2020. Mời các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy cùng dự (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 2 Thị ủy.

- 14 giờ : Đ/c Bí thư dự Hội nghị trực tuyến góp ý dự thảo tờ trình, Quy định thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ. Điểm tại phòng họp Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Thứ Năm, ngày 22/8/2019

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư tiếp và làm việc với Đoàn công tác Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Điểm tại phòng họp số 1 Thị ủy.

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư, các Phó Bí thư dự tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Hậu Giang trên địa bàn thị xã năm 2019 (giao các đơn vị chuẩn bị theo Kế hoạch số 120-KH/TU của Ban Thường vụ Thị ủy). Điểm tại Trung tâm Hội nghị thị xã.

Thứ Sáu, ngày 23/8/2019

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư, các Phó Bí thư dự Hội nghị hướng dẫn xây dựng Văn kiện trình Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Mời các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã cùng dự (thay thư mời, thành phần còn lại có thư mời riêng). Điểm tại Trung tâm Hội nghị thị xã.

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư Thường trực họp Thường trực HĐND thị xã về việc rà soát các kiến nghị của cử tri. Mời Thường trực HĐND thị xã, Trưởng, Phó các ban HĐND thị xã; đại diện lãnh đạo Văn phòng Thị ủy, Văn phòng HĐND-UBND thị xã dự (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 2 Thị ủy.

Đã ký và phát hành

 

CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

V/v thông báo thời gian nhận tiền đặt trước, tổ chức cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Về việc đấu giá tài sản
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
V/v bán thanh lý tài sản
V/v bán thanh lý tài sản

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE