CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC THỊ ỦY TỪ NGÀY 16 - 20/12/2019
Huỳnh Thanh Cần 13/12/2019 11:03

 

Thứ Hai, ngày 16/12/2019

- 7 giờ: Đ/c Bí thư giải quyết công việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30 phút:  Đ/c Phó Bí thư Thường trực họp Ban vận động vì người nghèo và Chương trình an sinh xã hội thị xã. Điểm tại phòng họp số 1 Thị ủy.

- 15 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Thường trực tiếp và làm việc với Thường trực Tỉnh ủy. Mời các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy cùng dự (thay thư mời, làm việc nội bộ). Điểm tại phòng họp số 2 Thị ủy.

Thứ Ba, ngày 17/12/2019

- 8 giờ: Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Thường trực dự Hội nghị trực tuyến học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Mời các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã; các đồng chí Báo cáo viên thị xã cùng dự (thay thư mời; giao Ban Tuyên giáo Thị ủy phối hợp Văn phòng HĐND - UBND thị xã chuẩn bị market phòng họp). Điểm tại phòng họp trực tuyến Ủy ban nhân dân thị xã.

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Thường trực họp Thường trực Thị ủy. 14 giờ 30 phút: Họp Ban Thường vụ Thị ủy đóng góp Báo cáo chính trị Đảng bộ thị xã và các văn bản Tiểu ban nhân sự trình. Mời các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy cùng dự (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 2 Thị ủy.

Thứ Tư, ngày 18/12/2019

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư dự hội thảo khoa học “Thực trạng và giải pháp xây dựng mô hình chính quyền thân thiện cấp xã ở thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang”.  Điểm tại Hội trường Ủy ban nhân dân thị xã.

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư Thường trực làm việc với Tiểu ban Tổ chức phục vụ và tuyên truyền Đại hội đại biểu các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Tổ biên tập Tiểu ban văn kiện Đảng bộ thị xã. Mời các đồng chí Phó Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ và tuyên truyền Đại hội; các đồng chí là thành viên Bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo Đại hội và Tổ biên tập Tiểu ban văn kiện Đảng bộ thị xã (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 2 Thị ủy.

Thứ Năm, ngày 19/12/2019

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Thường trực dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã lần thứ 23, nhiệm kỳ 2015 - 2020 tổng kết nhiệm vụ năm 2019, triển khai Nghị quyết năm 2020. Mời các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã cùng dự (thay thư mời, thành phần còn lại có thư mời riêng). Điểm tại Trung tâm Hội nghị thị xã.

Thứ Sáu, ngày 20/12/2019

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Thường trực kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019). Điểm tại Trung tâm Hội nghị thị xã.

Đã ký và phát hành

 

CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

Về việc đấu giá tài sản
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
V/v bán thanh lý tài sản
V/v bán thanh lý tài sản
V/v Nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020
Về việc Nghỉ Tết Dương lịch năm 2020

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE