CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC THỊ ỦY TỪ NGÀY 15/7-19/7/2019
Huỳnh Thanh Cần 12/07/2019 14:14

 

Thứ Hai, ngày 15/7/2019

- 7 giờ: Đ/c Bí thư làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư Thường trực dự Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng đảng và thi hành Điều lệ Đảng Đại hội khóa XII. Điểm tại phường  Hiệp Thành.

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư dự Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng đảng và thi hành Điều lệ Đảng Đại hội khóa XII. Điểm tại phường Lái Hiếu.

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư dự Hội nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh sơ kết 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Điểm tại Trung tâm Sở chỉ huy.

Thứ Ba, ngày 16/7/2019

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư dự thông qua Quy hoạch chi tiết các dự án trên địa bàn thị xã. Điểm tại phòng họp UBND thị xã.

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư Thường trực dự Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng đảng và thi hành Điều lệ Đảng Đại hội khóa XII. Điểm tại xã Tân Thành.

- 7 giờ: Đ/c Phó Bí thư dự Đại hội chi bộ khu vực VI, phường Ngã Bảy. Điểm tại hội trường UBND phường Ngã Bảy.

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư dự họp Đảng ủy Quân sự thị xã. Điểm tại phòng họp Ban Chỉ huy Quân sự thị xã.

- 13 giờ 30: Đ/c Phó Bí thư dự Hội nghị sơ kết công tác dân vận. Điểm tại phòng họp số 4 Thị ủy.

Thứ Tư, ngày 17/7/2019

- 7 giờ: Đ/c Phó Bí thư dự Đại hội chi bộ Ấp Mang Cá, xã Đại Thành. Điểm tại Nhà Văn hóa thông tin ấp.

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Thường trực dự Hội nghị sơ kết công tác nội chính, PCTN và cải cách tư pháp thị xã 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Mời thành viên Ban Chỉ đạo công tác nội chính, PCTN và cải cách tư pháp thị xã cùng dự (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 2 Thị ủy.

Thứ Năm, ngày 18/7/2019

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư, các Phó Bí thư họp Thường trực Thị ủy. Điểm tại phòng họp số 2 Thị ủy.

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư dự Hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm 2019. Điểm tại phòng họp số 1 Thị ủy.

Thứ Sáu, ngày 19/7/2019

- 7 giờ: Đ/c Phó Bí thư dự Đại hội chi bộ Ấp Xẻo Vong C, xã Hiệp Lợi. Điểm tại Nhà Văn hóa thông tin ấp.

- 7 giờ 30 phút: Thường trực giao đồng chí Nguyễn Thị Khiết, UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Thị ủy dự và chỉ đạo Hội nghị sơ kết công tác của Liên đoàn lao động thị xã 6 tháng đầu năm. Điểm tại phòng họp số 4 Thị ủy.

- 13 giờ: Đ/c Phó Bí thư dự Đại hội chi bộ Công an xã Đại Thành. Điểm tại Nhà Văn hóa thông tin ấp Sơn Phú.

- 13 giờ 30 phút: Thường trực giao đồng chí Nguyễn Thị Khiết, UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Thị ủy dự và chỉ đạo Hội nghị sơ kết công tác Đoàn và phong trào TTN 6 tháng đầu năm. Điểm tại phòng họp số 4 Thị ủy.

Đã ký và phát hành

 

CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

V/v thông báo thời gian nhận tiền đặt trước, tổ chức cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Về việc đấu giá tài sản
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
V/v bán thanh lý tài sản
V/v bán thanh lý tài sản

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE