CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC THỊ ỦY TỪ NGÀY 14/10 - 18/10/2019 (ĐIỀU CHỈNH LẦN 2)
Huỳnh Thanh Cần 11/10/2019 16:42

 

Thứ Hai, ngày 14/10/2019

- 7 giờ: Đ/c Bí thư giải quyết công việc tại cơ quan. 9 giờ: tiếp doanh nghiệp. Điểm tại phòng họp số 2 Thị ủy.

- 8 giờ: Đ/c Phó Bí thư Thường trực dự Hội nghị trực tuyến Hội thảo 70 năm tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và trao giải cuộc thi viết về tấm gương “Dân vận khéo” năm 2019. Mời lãnh đạo Ban Dân vận Thị ủy cùng dự (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

Thứ Ba, ngày 15/10/2019

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư Thường trực dự Hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp Hội đồng nhân dân cuối năm. 10 giờ: dự bàn giao công việc của Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã. Điểm tại phòng họp Ủy ban nhân dân thị xã.

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Thường trực làm việc với lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Mời đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã cùng dự (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 2 Thị ủy.

Thứ Tư, ngày 16/10/2019

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Thường trực dự thông qua Logo Ngã Bảy, bài hát về thành phố, bức tranh Ngã Bảy; dự thảo kỷ yếu thị xã Ngã Bảy 15 năm xây dựng và phát triển. Mời Thường trực UBND thị xã; Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy cùng dự (giao Thường trực UBND thị xã mời thành phần có liên quan). Điểm tại phòng họp số 2 Thị ủy.

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư dự Họp mặt truyền thống kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2019). Điểm tại phòng họp số 4 Thị ủy.

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư Thường trực làm việc với cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã. Điểm tại phòng họp số 2 Thị ủy.

Thứ Năm, ngày 17/10/2019

- 7 giờ: Đ/c Bí thư giải quyết công việc tại cơ quan.

- 8 giờ: Đ/c Phó Bí thư Thường trực dự họp mặt cán bộ, công chức, người lao động nữ khối Đảng, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể thị xã. Điểm tại phòng họp số 3 Thị ủy.

- 14 giờ: Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Thường trực dự Họp mặt Kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra của Đảng (16/10/1948 - 16/10/2019); 89 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng đảng (14/10/1930 - 14/10/2019); công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2019) và ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy (18/10/1930 - 18/10/2019). Điểm tại phòng họp số 4 Thị ủy.

Thứ Sáu, ngày 18/10/2019

- 8 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư dự Họp mặt kỷ niệm 10 năm thành lập Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang (10/2009 - 10/2019). Điểm tại hội trường số 2 Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 8 giờ: Đ/c Phó Bí thư Thường trực dự tọa đàm “Thực trạng và giải pháp đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em”. Điểm tại Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh.

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư Thường trực họp Ban Chỉ đạo 35 về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Mời thành viên Ban Chỉ đạo 35 thị xã cùng dự (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 2 Thị ủy.

Đã ký và phát hành

 

CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2021 để lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030
V/v thông báo thời gian nhận tiền đặt trước, tổ chức cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Về việc đấu giá tài sản
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
V/v bán thanh lý tài sản

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE