CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC THỊ ỦY TỪ NGÀY 12/8 - 16/8/2019 (ĐIỀU CHỈNH LẦN 2)
Huỳnh Thanh Cần 09/08/2019 14:31

 

Thứ Hai, ngày 12/8/2019

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư thường trực dự Hội nghị gặp gỡ, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân, dân tộc, tôn giáo trên địa bàn. Điểm tại trung tâm Hội nghị thị xã.

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư, các Phó Bí thư họp Thường trực Thị ủy. Điểm tại phòng họp số 2 Thị ủy.

Thứ Ba, ngày 13/8/2019

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư khảo sát một số điểm trường chuẩn bị khai giảng năm học mới. Mời đại diện: Thường trực Ủy ban nhân dân, Ban Quản lý dự án, Phòng Giáo dục và đào tạo, Văn phòng Thị ủy, Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân thị xã (thay thư mời). Điểm tập trung tại trường tiểu học Tân Thành 2, xã Tân Thành.

- 7 giờ: các Phó Bí thư giải quyết công việc tại cơ quan.

- 15 giờ: Đ/c Bí thư, Phó Bí thư tiếp và làm việc với Công ty TNHHMTV Phước Lộc. Điểm tại Thị ủy.

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư Thường trực họp Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã. Điểm tại phòng họp UBND thị xã.

Thứ Tư, ngày 14/8/2019

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư gặp gỡ, lắng nghe ý kiến nhân dân phường Hiệp Thành (giao Ban Dân vận Thị ủy phối hợp Văn phòng Thị ủy, Đảng ủy phường Hiệp Thành chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự). Điểm tại phường Hiệp Thành.

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư Thường trực họp Ban chỉ đạo các ngày lễ lớn của thị xã. Mời đại diện Thường trực UBND thị xã, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy; Trưởng các phòng, ngành: Văn phòng Thị ủy, Trung tâm văn hóa thông tin và thể thao, phòng Văn hóa và thông tin, Đài Truyền thanh, Văn phòng HĐND - UBND thị xã cùng dự (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 2 Thị ủy.

- 15 giờ: Đ/c Bí thư, các Phó Bí thư làm việc với lãnh đạo Sở y tế tỉnh Hậu Giang. Mời đồng chí Chủ tịch UBND thị xã cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 Thị ủy.

Thứ Năm, ngày 15/8/2019

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư dự Hội nghị sơ kết công tác Quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009 - 2019. Điểm tại hội trường Ủy ban nhân dân thị xã.

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư làm việc với phòng Tài chính - Kế hoạch về kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2018; dự kiến kế hoạch năm 2019. Điểm tại phòng làm việc.

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư Thường trực làm việc với các ban, ngành về việc hỗ trợ đảng viên, gia đình chính sách là hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Mời lãnh đạo Ban Tổ chức Thị ủy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã; Bí thư Đảng ủy xã, phường có đối tượng nêu trên (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 2 Thị ủy.

Thứ Sáu, ngày 16/8/2019

- 8 giờ: Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Thư Thường trực làm việc với các ngành chuẩn bị buổi tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Hậu Giang với nhân dân trên địa bàn thị xã. Mời đại diện Thường trực UBND; Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã, Văn phòng Thị ủy; Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội, Công an, Quân sự, Văn phòng HĐND - UBND thị xã; Bí thư, Chủ tịch xã Tân Thành, Đại Thành, Hiệp Lợi; Bí thư phường Lái Hiếu, Hiệp Thành cùng dự. Điểm tại phòng họp số 4 Thị ủy.

Đã ký và ban hành

 

CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

V/v thông báo thời gian nhận tiền đặt trước, tổ chức cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Về việc đấu giá tài sản
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
V/v bán thanh lý tài sản
V/v bán thanh lý tài sản

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE