CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC THỊ ỦY TỪ NGÀY 09/9 - 13/9/2019
Huỳnh Thanh Cần 06/09/2019 13:19

 

Thứ Hai, ngày 09/9/2019

- 7 giờ: Đ/c Phó Bí thư Thường trực làm việc với các cơ quan, đơn vị chuẩn bị Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố lần thứ 7. Mời đại diện Thường trực UBND thị xã; Thường trực HĐND, Trưởng, Phó các Ban HĐND thị xã; đại diện lãnh đạo Văn phòng Thị ủy, Văn phòng HĐND - UBND thị xã. Điểm tại phòng họp số 2 Thị ủy.

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư làm việc với Đảng ủy phường Ngã Bảy về việc thực hiện các tiêu chí phường văn minh đô thị. Mời đại diện Thường trực UBND thị xã; đại diện các phòng, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Kinh tế, Ban Quản lý dự án, Văn hóa và Thông tin, Văn phòng HĐND-UBND thị xã cùng dự (thay thư mời). Điểm tại phường Ngã Bảy.

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư Thường trực dự phiên họp Thường trực HĐND tháng 9. Điểm tại phòng họp UBND thị xã.

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thị xã làm việc với Đảng ủy phường Lái Hiếu về việc thực hiện các tiêu chí phường văn minh đô thị. Mời đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy chỉ đạo phường; đại diện các phòng, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Kinh tế, Ban Quản lý dự án, Văn hóa và Thông tin, Văn phòng HĐND-UBND thị xã cùng dự (thay thư mời). Điểm tại phường Lái Hiếu.

Thứ Ba, ngày 10/9/2019

- 7 giờ: Đ/c Phó Bí thư Thường trực dự diễn tập thử (lần 2). Điểm tại phường Hiệp Thành.

- 7 giờ 30 phút: Thường trực giao đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng lý luận Chính trị dự Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa VIII năm 2019.

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư, các Phó Bí thư họp chi bộ. Điểm tại phòng họp số 2 Thị ủy.

 - 18 giờ: Đ/c Phó Bí thư Thường trực dự Chương trình văn nghệ “Vầng trăng quê em” và tặng quà trung thu cho thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt, thiếu nhi thuộc hộ nghèo trên địa bàn thị xã. Điểm tại Nhà Văn hóa Thiếu nhi thị xã.

Thứ Tư, ngày 11/9/2019

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư, các Phó Bí thư họp Thường trực Thị ủy rà soát công tác quy hoạch, nhân sự chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các xã, phường (giao Ban Tổ chức Thị ủy chuẩn bị nội dung). Mời Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy cùng dự (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 2 Thị ủy.

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư Thường trực làm việc với Đảng ủy phường Hiệp Thành về việc thực hiện các tiêu chí phường văn minh đô thị. Mời đại diện Thường trực UBND thị xã; đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy chỉ đạo phường; đại diện các phòng, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Kinh tế, Ban Quản lý dự án, Văn hóa và Thông tin, Văn phòng HĐND-UBND thị xã cùng dự (thay thư mời). Điểm tại phường Hiệp Thành.

Thứ Năm, ngày 12/9/2019

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư, các Phó Bí thư dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác xây dựng đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Mời đồng chí Chủ tịch UBND thị xã; Trưởng các ban: Tổ chức, Tuyên giáo, Dân vận, Kiểm tra, Văn phòng Thị ủy cùng dự (thay thư mời). Điểm tại phòng họp trực tuyến UBND thị xã.

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Thường trực dự Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố lần thứ 7. Điểm tại Trung tâm Hội nghị thị xã.

Thứ Sáu, ngày 13/9/2019

- 7 giờ: Đ/c Bí thư, Phó Bí thư làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ: Đ/c Phó Bí thư Thường trực dự diễn tập chiến đấu phòng thủ phường Hiệp Thành. Điểm tại phường Hiệp Thành.

Đã ký và phát hành

 

CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2021 để lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030
V/v thông báo thời gian nhận tiền đặt trước, tổ chức cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Về việc đấu giá tài sản
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
V/v bán thanh lý tài sản

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE