CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC THỊ ỦY TỪ NGÀY 09 - 14/12/2019 (ĐIỀU CHỈNH LẦN 2)
Huỳnh Thanh Cần 07/12/2019 14:58

 

Thứ Hai, ngày 09/12/2019

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư Thường trực dự họp chi bộ Tòa án thị xã. Điểm tại cơ quan Tòa án.

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư Thường trực làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Lái Hiếu về tình hình KT-XH, QP-AN, xây dựng hệ thống chính trị năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ  năm 2020. Mời đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQVN thị xã; đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Thị ủy chỉ đạo xã; đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Thị ủy; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành: Văn phòng HĐND - UBND, Kinh tế, Quản lý đô thị, TN&MT, LĐ-TB&XH, Bảo hiểm xã hội, VH&TT, Ban Quản lý dự án, TC&KH, Nội vụ, Công an, Quân sự, GD&ĐT, các đoàn thể chính trị - xã hội cùng dự (thay thư mời). Điểm tại phường Lái Hiếu.

Thứ Ba, ngày 10/12/2019

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư Thường trực làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Ngã Bảy về tình hình KT-XH, QP-AN, xây dựng hệ thống chính trị năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Mời đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQVN thị xã; đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy chỉ đạo phường; đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Thị ủy; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành: Văn phòng HĐND - UBND, Kinh tế, Quản lý đô thị, TN&MT, LĐ-TB&XH, Bảo hiểm xã hội, VH&TT, Ban Quản lý dự án, TC&KH, Nội vụ, Công an, Quân sự, GD&ĐT, các đoàn thể chính trị - xã hội cùng dự (thay thư mời). Điểm tại phường Ngã Bảy.

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư Thường trực dự Hội nghị triển khai Kế hoạch, Hướng dẫn đánh giá, kiểm điểm tổ chức đảng và đảng viên năm 2019; hướng dẫn các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở bầu đoàn đại biểu dự đại hội Đảng bộ cơ sở. Mời các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, Bí thư chi bộ trực thuộc Thị ủy (thay thư mời; giao Ban Tổ chức Thị ủy chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 4 Thị ủy.

- 15 giờ: Giao Đ/c Nguyễn Văn Phil, UVBTV Thị ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo - Giám đốc TTBDCT thị xã dự Lễ bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 93. Điểm tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã.

Thứ Tư, ngày 11/12/2019

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Thường trực họp Thường trực Thị ủy. Mời Thường trực Hội đồng Nhân dân và các Phó Chủ tịch UBND thị xã; Trưởng các phòng: Tài nguyên và môi trường, Quản lý đô thị thị xã cùng dự (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 2 Thị ủy.

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Thường trực làm việc với lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ thị xã và xã, phường. Mời lãnh đạo Ban Tổ chức Thị ủy, Chánh Văn phòng Thị ủy cùng dự (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 2 Thị ủy.

- 15 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư Thường trực làm việc với lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự thị xã về việc chuẩn bị tổ chức họp mặt Ngày Quân đội Nhân dân Việt Nam. Điểm tại phòng làm việc.

Thứ Năm, ngày 12/12/2019

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Thường trực dự kỳ họp thứ 14 HĐND thị xã Ngã Bảy khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Điểm tại Trung tâm hội nghị thị xã. (cả ngày)

- 17 giờ: Giao Đ/c Nguyễn Văn Phil, UVBTV Thị ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo - Giám đốc TTBDCT thị xã dự Lễ khai mạc hội chợ triển lãm Công nghiệp - Thương mại tỉnh Hậu Giang năm 2019.

Thứ Sáu, ngày 13/12/2019

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Thường trực dự kỳ họp thứ 14 HĐND thị xã Ngã Bảy khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Điểm tại Trung tâm hội nghị thị xã.

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư dự kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng Đảng ủy và đảng ủy viên Đảng bộ Quân sự thị xã. Mời đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng đảng và Văn phòng Thị ủy cùng dự (thay thư mời). Điểm tại Ban Chỉ huy Quân sự thị xã.

Thứ Bảy, ngày 14/12/2019

7 giờ: Đ/c Bí thư dự Lễ công bố Quyết định công nhận huyện Châu Thành A đạt chuẩn Nông thôn mới và đón nhận Huân chương lao động hạng III. Điểm tại Quảng trường UBND huyện Châu Thành A.

Đã ký và phát hành

 

CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

Về việc đấu giá tài sản
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
V/v bán thanh lý tài sản
V/v bán thanh lý tài sản
V/v Nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020
Về việc Nghỉ Tết Dương lịch năm 2020

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE