CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC THỊ ỦY TỪ NGÀY 07/10 - 11/10/2019 (ĐIỀU CHỈNH LẦN 1)
Huỳnh Thanh Cần 04/10/2019 13:59

 

Thứ Hai, ngày 07/10/2019

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư dự công bố quyết định về công tác cán bộ. Điểm tại xã Hiệp Lợi.

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư Thường trực dự công bố quyết định về công tác cán bộ. Điểm tại xã Đại Thành. 9 giờ: dự công bố quyết định về công tác cán bộ. Điểm tại Trung tâm GDNN-GDTX thị xã.

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư Thường trực dự công bố quyết định về công tác cán bộ. Điểm tại Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND thị xã.

Thứ Ba, ngày 08/10/2019

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư Thường trực làm việc với lãnh đạo Báo Hậu giang về các chuyên mục tuyên truyền năm 2020. Mời lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thị ủy; đại diện lãnh đạo Văn phòng Thị ủy, Đài truyền thanh, Bưu điện thị xã cùng dự (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 2 Thị ủy.

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Thường trực làm việc với các đơn vị nghe báo cáo tình hình thực hiện dịch vụ công trực tuyến hiện nay trên địa bàn thị xã; thông qua Logo Ngã Bảy, bài hát về thành phố, bức tranh Ngã Bảy, bảng đồ du lịch và dự thảo Bộ tiêu chí phường văn minh đô thị kiểu mẫu điều chỉnh. Mời Thường trực UBND thị xã, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy; Trưởng các phòng, ngành: Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh, Trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao, Kinh tế, Quản lý đô thị, Văn phòng Hội đồng nhân dân – UBND thị xã cùng dự (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 2 Thị ủy.

Thứ Tư, ngày 09/10/2019

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Thường trực dự tiếp xúc cử tri Hội đồng Nhân dân 3 cấp. Điểm tại Trung tâm Hội nghị thị xã.

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư dự tiếp xúc cử tri Đoàn đại biểu Quốc hội và hội đồng Nhân dân 3 cấp. Điểm tại hội trường xã Đại Thành.

Thứ Năm, ngày 10/10/2019

- 7 giờ: Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Thường trực giải quyết công việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư Thường trực họp giao ban Thường trực HĐND thị xã với HĐND các xã, phường. Điểm tại phòng họp UBND thị xã.

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Thường trực dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã lần thứ 22, sơ kết Chương trình công tác quý III và triển khai Chương trình công tác quý IV/2019. Mời các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã cùng dự (thay thư mời, thành phần còn lại có thư mời riêng). Điểm tại Trung tâm Hội nghị thị xã.

Thứ Sáu, ngày 11/10/2019

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Thường trực họp chi bộ. Điểm tại phòng họp số 3 Thị ủy.

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Thường trực họp Ban Thường vụ Thị ủy thông qua kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025; công tác đảng viên; nghe báo cáo về công tác chuẩn bị công nhận phường văn minh đô thị Hiệp Thành và phường Lái Hiếu; hồ sơ đề nghị công nhận nông thôn mới nâng cao xã Hiệp Lợi và xã Tân Thành. Mời các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy cùng dự (giao Thường trực UBND thị xã mời thành phần có liên quan). Điểm tại phòng họp số 2 Thị ủy.

Đã ký và phát hành

 

CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2021 để lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030
V/v thông báo thời gian nhận tiền đặt trước, tổ chức cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Về việc đấu giá tài sản
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
V/v bán thanh lý tài sản

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE