CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC THỊ ỦY TỪ NGÀY 06/01 - 18/01/2020
Huỳnh Thanh Cần 03/01/2020 15:08

 

Thứ Hai, ngày 06/01/2020 (nhằm ngày 12/12 ÂL)

- 6 giờ 45 phút: Thường trực dự chào cờ và sinh hoạt tư tưởng tháng 01/2020. Điểm tại Trung tâm hành chính thị xã.

- 7 giờ 30 phút: Thường trực họp Ban Thường vụ Thị ủy thông qua văn kiện, nhân sự, đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên của Đảng bộ phường Hiệp Thành. Mời các đồng chí Ủy viên BTV Thị ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hiệp Thành cùng dự (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 2 Thị ủy.

- 7 giờ 30 phút: Thường trực giao lãnh đạo Ban Dân vận Thị ủy dự Hội nghị tổng kết công tác Hội Nông dân thị xã năm 2019. Điểm tại phòng họp số 1 Thị ủy.

- 13 giờ 30 phút: Thường trực họp Ban Thường vụ Thị ủy thông qua văn kiện, nhân sự, đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên của Đảng bộ xã Tân Thành. Mời các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tân Thành cùng dự (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 2 Thị ủy.

Thứ Ba, ngày 07/01/2020 (nhằm ngày 13/12 ÂL)

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân tỉnh. Điểm tại Trung tâm hội nghị thị xã.

- 13 giờ 30 phút: Thường trực dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân tỉnh. Điểm tại Trung tâm hội nghị thị xã.

- 16 giờ: Thường trực dự công bố Quyết định về công tác cán bộ. Mời các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã cùng dự (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 4 Thị ủy.

Thứ Tư, ngày 08/01/2020 (nhằm ngày 14/12 ÂL)

- 7 giờ 30 phút: Thường trực họp Hội đồng nhân dân thị xã kỳ họp bất thường. Điểm tại Trung tâm Hội nghị thị xã.

- 8 giờ 30 phút: Thường trực hội ý cùng Thường trực Hội đồng nhân dân, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam thị xã, Trưởng các Ban xây dựng đảng Thị ủy về kế hoạch chuẩn bị Tết nguyên đán năm 2020 (giao Thường trực UBND thị xã chuẩn bị kế hoạch). Điểm tại phòng họp số 2 Thị ủy.

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư dự Hội nghị Đảng ủy Quân sự thị xã. Mời đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng đảng, Văn phòng Thị ủy cùng dự (thay thư mời). Điểm tại Ban Chỉ huy Quân sự thị xã.

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư Thường trực dự Hội nghị tổng kết công tác Tổ chức-Kiểm tra năm 2019. Điểm tại hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Thứ Năm, ngày 09/01/2020 (nhằm ngày 15/12 ÂL)

- 7 giờ 30 phút: Thường trực họp Ban Thường vụ Thị ủy đánh giá, xếp loại các TCCSĐ, đảng viên năm 2019. Mời các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy cùng dự (thay thư mời, giao Ban Tổ chức Thị ủy chủ trì họp các Ban xây dựng đảng Thị ủy xem xét, tham mưu BTV). Điểm tại phòng họp số 2 Thị ủy (cả ngày).

- 16 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư dự họp mặt mừng Đảng mừng xuân Canh Tý. Điểm tại Sở Chỉ huy Bộ Tham mưu Quân khu.

Thứ Sáu, ngày 10/01/2020 (nhằm ngày 16/12 ÂL)

- 7 giờ 30 phút: Thường trực họp Ban Thường vụ Thị ủy thông qua văn kiện, nhân sự, đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên của Đảng bộ xã Đại Thành. Mời các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đại Thành cùng dự (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 2 Thị ủy.

- 13 giờ 30 phút: Thường trực dự Hội nghị đóng góp Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XI trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 của cán bộ hưu trí nguyên lãnh đạo qua các thời kỳ. Mời các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, thành viên Tổ biên tập Văn kiện thị xã cùng dự (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 3 Thị ủy.

Thứ Bảy, ngày 11/01/2020 (nhằm ngày 17/12 ÂL)

- 7 giờ 30 phút: Thường trực họp Ban Thường vụ Thị ủy thông qua văn kiện, nhân sự, đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên của Đảng bộ phường Lái Hiếu. Mời các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Lái Hiếu cùng dự (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 2 Thị ủy.

- 13 giờ 30 phút: Thường trực họp Ban Thường vụ Thị ủy thông qua văn kiện, nhân sự, đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên của chi bộ phòng Kinh tế. Mời các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, chi ủy chi bộ phòng Kinh tế (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 2 Thị ủy.

- 15 giờ: Thường trực họp Ban Thường vụ Thị ủy thông qua văn kiện, nhân sự, đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên của Đảng bộ Công an thị xã. Mời các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an thị xã (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 2 Thị ủy.

Thứ Hai, ngày 13/01/2020 (nhằm ngày 19/12 ÂL)

- 7 giờ 30 phút: Thường trực họp Ban Thường vụ Thị ủy thông qua văn kiện, nhân sự, đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên của Đảng bộ Trung tâm y tế thị xã. Mời các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trung tâm y tế thị xã cùng dự (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 2 Thị ủy.

- 9 giờ 30 phút: Thường trực họp Ban Thường vụ Thị ủy thông qua văn kiện, nhân sự, đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên của Đảng bộ Quân sự thị xã. Mời các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Đảng ủy Quân sự thị xã cùng dự (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 2 Thị ủy.

- 13 giờ 30 phút: Thường trực họp Ban Thường vụ Thị ủy thông qua văn kiện, nhân sự, đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên của Đảng bộ xã Hiệp Lợi. Mời các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hiệp Lợi cùng dự (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 2 Thị ủy.

Thứ Ba, ngày 14/01/2020  (nhằm ngày 20/12 ÂL)

- 7 giờ 30 phút: Thường trực họp Ban Thường vụ Thị ủy thông qua văn kiện, nhân sự, đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên của Đảng bộ phường Ngã Bảy. Mời các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Ngã Bảy cùng dự (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 2 Thị ủy.

- 13 giờ 30 phút: Thường trực dự hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2019. Mời các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã cùng dự (thay thư mời, thành phần còn lại có thư mời riêng). Điểm tại Trung tâm hội nghị thị xã.

Thứ Tư, ngày 15/01/2020 (nhằm ngày 21/12 ÂL)

- 7 giờ 30 phút: Thường trực họp Ban Thường vụ Thị ủy thông qua nhân sự cấp ủy, đại biểu dự đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã của các chi bộ trực thuộc. Mời các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy cùng dự (thay thư mời, giao Ban Tổ chức Thị ủy chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 2 Thị ủy.

Thứ Năm, ngày 16/01/2020 (nhằm ngày 22/12/ÂL)

- 7 giờ 30 phút: Thường trực đi thăm và chúc tết các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ.

- 13 giờ 30 phút: Thường trực đi thăm và chúc tết các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ.

Thứ Sáu, ngày 17/01/2020 (nhằm ngày 23/12/ÂL)

- 7 giờ 30 phút: Thường trực đi thăm và chúc tết các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ.

- 13 giờ 30 phút: Thường trực đi thăm và chúc tết các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ.

Thứ Bảy, ngày 18/01/2020 (nhằm ngày 24/12/ÂL)

- 7 giờ 30 phút: Thường trực đi thăm và chúc tết các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ.

- 13 giờ 30 phút: Thường trực đi thăm và chúc tết các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ.

Đã ký và phát hành

CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

Về việc đấu giá tài sản
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
V/v bán thanh lý tài sản
V/v bán thanh lý tài sản
V/v Nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020
Về việc Nghỉ Tết Dương lịch năm 2020

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE