CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC THỊ ỦY TỪ NGÀY 04/8 - 09/8/2019 (ĐIỀU CHỈNH LẦN 1)
Huỳnh Thanh Cần 02/08/2019 16:00

 

Chủ nhật, ngày 04/8/2019

Đ/c Phó Bí thư dự họp mặt, giao lưu cán bộ dân vận chuyên trách cấp huyện, cấp tỉnh năm 2019. Điểm tại Khu du lịch sinh thái Phú Hữu, huyện Châu Thành.

Thứ Hai, ngày 05/8/2019

- 6 giờ 45 phút: Đ/c Bí thư, các Phó Bí thư dự chào cờ và sinh hoạt tư tưởng đầu tháng 8/2019. Điểm tại Trung tâm hành chính thị xã.

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư, các Phó Bí thư họp Thường trực Thị ủy. Mời đồng chí Chủ nhiệm UBKT Thị ủy cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 Thị ủy.

- 8 giờ 30 phút: Họp Ban Thường vụ Thị ủy (mở rộng). Mời các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy; Ủy viên UBKT, Chi ủy chi bộ Ban Tuyên giáo, Văn phòng Thị ủy; Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đại Thành và Chi ủy chi bộ ấp Sơn Phú cùng dự (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 3 Thị ủy.

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư Thường trực làm việc với các ngành về việc thực hiện các nguồn vận động quỹ Vì người nghèo - Chương trình ASXH, quỹ đóng góp xây dựng cổng ngỏ, cây xanh. Mời lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã; lãnh đạo Ban Dân vận và Ban Tổ chức Thị ủy cùng dự (thay thư mời; giao các đơn vị chuẩn bị báo cáo). Điểm tại phòng họp số 2 Thị ủy.

Thứ Ba, ngày 06/8/2019

- 7 giờ 30 phút: Thường trực làm việc với lãnh đạo Công an tỉnh. Mời Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã cùng dự (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 2 Thị ủy.

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư, các Phó Bí thư tiếp và làm việc với Công ty TNHH MTV Giáp Quán Thăng. Điểm tại phòng họp số 2 Thị ủy.

 Thứ Tư, ngày 07/8/2019

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư dự nghe báo cáo phương án thiết kế các công trình. Điểm tại phòng họp trực tuyến UBND thị xã.

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư dự tập huấn công tác thông tin đối ngoại năm 2019. Điểm tại hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư nghe Trưởng phòng Tài chính và Kế hoạch báo cáo tình hình triển khai kế hoạch đầu tư công trên địa bàn năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư dự Hội nghị giao ban công tác Văn phòng cấp ủy. Mời lãnh đạo Văn phòng Thị ủy cùng dự. Điểm tại hội trường Tỉnh ủy.

Thứ Năm, ngày 08/8/2019

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư tiếp tục dự tập huấn công tác thông tin đối ngoại năm 2019. Điểm tại hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (cả ngày).

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư Thường trực dự họp Hội đồng nhân dân xã Tân Thành.

Thứ Sáu, ngày 09/8/2019

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Thường trực tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra UBKT Trung ương. Mời Trưởng các Ban Xây dựng đảng Thị ủy; đại diện Chi ủy chi bộ Ban Tuyên giáo, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đại Thành và Chi ủy chi bộ ấp Sơn Phú cùng dự (thay thư mời) Điểm tại phòng họp số 2 Thị ủy.

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư tiếp tục dự tập huấn công tác thông tin đối ngoại năm 2019. Điểm tại hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư, các Phó Bí thư họp chi bộ. Điểm tại phòng họp số 2 Thị ủy.

Đã ký và phát hành

 

CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

V/v thông báo thời gian nhận tiền đặt trước, tổ chức cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Về việc đấu giá tài sản
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
V/v bán thanh lý tài sản
V/v bán thanh lý tài sản

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE