CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC THỊ ỦY TỪ NGÀY 04/11 - 08/11/2019
Huỳnh Thanh Cần 01/11/2019 00:25

 

Thứ Hai, ngày 04/11/2019

- 6 giờ 45 phút: Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Thường trực dự chào cờ và sinh hoạt tư tưởng đầu tháng 11. Điểm tại Trung tâm hành chính thị xã.

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư tiếp công dân định kỳ. Điểm tại phòng tiếp dân Thị ủy (thành phần tham dự có thư mời riêng).

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Thường trực họp Thường trực Thị ủy. 15 giờ 30 phút: Họp Ban Thường vụ Thị ủy. Mời các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy cùng dự (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 2 Thị ủy.

Thứ Ba, ngày 05/11/2019

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư dự họp Đảng ủy Quân sự thị xã. Điểm tại Ban Chỉ huy Quân sự thị xã.

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư Thường trực dự triển khai dự thảo kết luận kiểm tra đảng viên. Điểm tại phường Lái Hiếu.

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư Thường trực làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hiệp Lợi về dự thảo đề cương báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025. Mời Tổ Trưởng, Tổ Phó Tổ biên tập Văn kiện thị xã; Ban Thường vụ Đảng ủy xã cùng dự (thay thư mời). Điểm tại xã Hiệp Lợi.

Thứ Tư, ngày 06/11/2019

- 7 giờ 30: Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Thường trực làm việc với Tổ biên tập văn kiện thị xã về việc chuẩn bị Đề cương Báo cáo chính trị phục vụ Đại hội Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Thị ủy. Mời thành viên Tổ biên tập văn kiện thị xã cùng dự (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 2 Thị ủy.

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư dự Hội nghị sơ kết các đề án nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh. Điểm tại hội trường UBND tỉnh.

Thứ Năm, ngày 07/11/2019

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Thường trực dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác nội chính Đảng năm 2019. Mời thành viên Ban chỉ đạo kiêm nhiệm về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng thị xã; Trưởng các phòng, ngành: Tài nguyên - Môi trường, Kinh tế, Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị; Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường cùng dự (thay thư mời). Điểm tại hội trường số 01, Trung tâm Hội nghị tỉnh. (cả ngày)

Thứ Sáu, ngày 08/11/2019

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư gặp gỡ, lắng nghe ý kiến hội viên Hội LHPN và Nhân dân phường Lái Hiếu (giao Ban Dân vận Thị ủy phối hợp với Văn phòng Thị ủy, Hội LHPN thị xã, Đảng ủy phường Lái Hiếu chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự). Điểm tại phường Lái Hiếu.

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Thường trực dự triển khai Đề cương Báo cáo chính trị phục vụ Đại hội Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Thị ủy. Mời các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy; Tiểu ban Văn kiện và Tổ biên tập văn kiện thị xã; Bí thư Đảng ủy xã, phường, ngành và Bí thư Chi bộ trực thuộc Thị ủy cùng dự (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 4 Thị ủy.

Đã ký và phát hành

 

CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

Về việc đấu giá tài sản
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
V/v bán thanh lý tài sản
V/v bán thanh lý tài sản
V/v Nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020
Về việc Nghỉ Tết Dương lịch năm 2020

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE