CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC THỊ ỦY TỪ NGÀY 03/6-07/6/2019
Huỳnh Thanh Cần 18/06/2019 10:19

Thứ Hai, ngày 03/6/2019

- 8 giờ: Đ/c Bí thư, các Phó Bí thư dự triển khai thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII). Mời các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy dự. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

- 13 giờ: Đ/c Bí thư, Phó Bí thư thường trực làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư dự họp triển khai Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư, Kế hoạch, Hướng dẫn của Ban Thường vụ Thị ủy về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng (có giấy mời riêng). Điểm tại phòng họp số 3 Thị ủy.

Thứ Ba, ngày 04/6/2019

- 6 giờ 45 phút: Đ/c Bí thư, các Phó Bí thư dự chào cờ và sinh hoạt tư tưởng đầu tháng 6/2019. Điểm tại Trung tâm hành chính thị xã.

- 8 giờ: Đ/c Bí thư họp Đảng ủy Quân sự tháng 6/2019. Điểm phòng họp Ban CHQS thị xã.

- 8 giờ: Đ/c Phó Bí thư thường trực dự họp báo tuần tại xã Đại Thành.

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư đi kiểm tra việc chuẩn bị Đại hội chi bộ khu vực II, phường Lái Hiếu (đơn vị điểm). Mời đ/c Nguyễn Thị Khiết, Ủy viên BTV Thị ủy, Trưởng ban Dân vận Thị ủy và đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Thị ủy, Văn phòng Thị ủy cùng đi. Điểm trụ sở phường Lái Hiếu.

- 13 giờ: Đ/c Bí thư, Phó Bí thư thường trực làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư đi kiểm tra việc chuẩn bị Đại hội chi bộ Khối hành chính, Trung tâm Y tế thị xã (đơn vị điểm). Mời đ/c Phạm Thị Đang, Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND thị xã và đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Thị ủy, Văn phòng Thị ủy cùng đi. Điểm Trung tâm Y tế thị xã.

Thứ Tư, ngày 05/6/2019

- 7 giờ: Đ/c Bí thư làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư thường trực họp phiên Thường trực HĐND thị xã tháng 6/2019 và rà soát các nội dung chuẩn bị kỳ họp HĐND thị xã giữa năm 2019 (Thường trực HĐND thị xã chuẩn bị nội dung và giấy mời). Điểm tại phòng họp trực tuyến UBND thị xã.

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư đi kiểm tra việc chuẩn bị Đại hội chi bộ ấp Sơn Phú 2A, xã Tân Thành (đơn vị điểm). Mời đ/c Nguyễn Văn Phil, Ủy viên BTV Thị ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy và đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Thị ủy, Văn phòng Thị ủy cùng đi. Điểm trụ sở xã Tân Thành.

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư Thường trực dự sơ kết mô hình giúp dân giải quyết thủ tục hành chính (Thường trực UBND thị xã chuẩn bị nội dung và giấy mời). Điểm tại phòng họp trực tuyến UBND thị xã.

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư làm việc với Tổ giúp việc Ban Thường vụ Thị ủy về chỉ đạo Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2022. Mời các Thành viên Tổ giúp việc dự (thay giấy mời). Điểm tại phòng họp số 2 Thị ủy.

Thứ Năm, ngày 06/6/2019

- 7 giờ 30 phút: Họp Thường trực Thị ủy. Mời đ/c Trưởng ban Tổ chức Thị ủy dự. Điểm tại phòng họp số 2 Thị ủy.

- 8 giờ 30 phút: Họp Ban Thường vụ Thị ủy về việc rà soát đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng. Mời các đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy và đ/c Trưởng ban Tổ chức Thị ủy dự (thay giấy mời). Điểm tại phòng họp số 2 Thị ủy.

- 13 giờ: Đ/c Bí thư, Phó Bí thư làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư thường trực dự tập huấn nghiệp vụ Ban chỉ đạo 94 các cấp năm 2019. Mời các Thành viên Ban chỉ đạo 94 cấp thị xã dự. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

Thứ Sáu, ngày 07/6/2019

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư đi cơ sở tại xã Đại Thành.

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư thường trực dự tập huấn nghiệp vụ Ban chỉ đạo 94 các cấp năm 2019. Mời các Thành viên Ban chỉ đạo 94 cấp thị xã dự. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy (cả ngày).

- 7 giờ: Đ/c Phó Bí thư làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ: Đ/c Bí thư, Phó Bí thư làm việc tại cơ quan.

CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

V/v thông báo thời gian nhận tiền đặt trước, tổ chức cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Về việc đấu giá tài sản
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
V/v bán thanh lý tài sản
V/v bán thanh lý tài sản

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE