CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC THỊ ỦY TỪ NGÀY 02/9 - 06/9/2019 (ĐIỀU CHỈNH LẦN 2)
Huỳnh Thanh Cần 30/08/2019 13:54

 

Chủ nhật, ngày 01/9/2019

Văn phòng Thị ủy trực cơ quan.

Thứ Hai, ngày 02/9/2019

- 7 giờ: Đ/c Bí thư trực Lễ 2/9.  

- Đ/c Nguyễn Quốc Khởi, Phó Chánh Văn phòng Thị ủy trực Lễ 2/9.

Thứ Ba, ngày 03/9/2019

- 6 giờ 45 phút: Đ/c Bí thư, các Phó Bí thư dự chào cờ và sinh hoạt tư tưởng đầu tháng 9/2019. Điểm tại Trung tâm hành chính thị xã.

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư tiếp công dân định kỳ (cả ngày). Điểm tại phòng tiếp công dân Thị ủy (thành phần tham dự có thư mời riêng).

 - 13 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư dự Hội nghị Ban Chấp hành Thị Đoàn bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thị Đoàn. Điểm tại phòng họp số 1 Thị ủy.

Thứ Tư, ngày 04/9/2019

- 7 giờ: Đ/c Phó Bí thư Thường trực dự diễn tập thử (lần 1). Điểm tại phường Hiệp Thành.

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Thường trực làm việc với Đảng ủy xã Tân Thành về việc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Mời Chủ tịch UBND thị xã; đồng chí UVBTV Thị ủy chỉ đạo xã; Trưởng các phòng, ngành: Tài nguyên - Môi trường, Quản lý đô thị, Kinh tế, Ban Quản lý dự án, Văn hóa và Thông tin, Văn phòng HĐND-UBND thị xã cùng đi (thay thư mời). Điểm tại xã Tân Thành.

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư làm  việc với các cơ quan, đơn vị về việc chuyển sinh hoạt cho đảng viên (giao Ban Tổ chức Thị ủy chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự). Điểm tại phòng họp số 2 Thị ủy.

Thứ Năm, ngày 05/9/2019

- 7 giờ: Đ/c Bí thư dự Lễ khai giảng năm học 2019 - 2020. Điểm tại Trường Trung học cơ sở Đại Thành, xã Đại Thành.

- 7 giờ: Đ/c Phó Bí thư Thường trực dự Lễ khai giảng năm học 2019 - 2020. Điểm tại Trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, phường Hiệp Thành.

- 7 giờ: Đ/c Phó Bí thư dự Lễ khai giảng năm học 2019 - 2020. Điểm tại Trường Tiểu học Lái Hiếu, phường Lái Hiếu.

Thứ Sáu, ngày 06/9/2019

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư làm việc với lãnh đạo Công an thị xã. Mời Bí thư Đảng ủy phường Ngã Bảy, Viện trưởng Viện kiểm sát, Chánh án Tòa án nhân dân thị xã cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 Thị ủy.

- 14 giờ: Đ/c Phó Bí thư Thường trực dự Hội nghị trực tuyến góp ý dự thảo Tờ trình, báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng. Điểm tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư, Phó Bí thư họp thực hiện quy trình công tác cán bộ. Mời cán bộ chủ chốt thị xã, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã. 14 giờ 30 phút: dự Lễ công bố quyết định về công tác cán bộ; mời các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã và Trưởng, Phó các cơ quan: Văn phòng Thị ủy, Ban Dân vận Thị ủy, Phòng Nội vụ thị xã cùng dự (thay thư mời). Điểm tại Trung tâm Hội nghị thị xã.

Đã ký và phát hành

 

CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2021 để lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030
V/v thông báo thời gian nhận tiền đặt trước, tổ chức cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Về việc đấu giá tài sản
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
V/v bán thanh lý tài sản

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE