CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC THỊ ỦY TỪ NGÀY 02/12 - 06/12/2019 (ĐIỀU CHỈNH LẦN 1)
Huỳnh Thanh Cần 29/11/2019 13:10

 

Thứ Hai, ngày 02/12/2019

- 6 giờ 45 phút: Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Thường trực dự chào cờ và sinh hoạt tư tưởng tháng 12/2019. Điểm tại Trung tâm hành chính thị xã.

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư tiếp công dân định kỳ. Điểm tại phòng tiếp công dân Thị ủy.

- 8 giờ: Thường trực dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tháng 11/2019 UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp trực tuyến UBND thị xã.

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư họp Đảng ủy Quân sự thị xã. Điểm tại Ban Chỉ huy Quân sự thị xã.

- 14 giờ: Đ/c Phó Bí thư Thường trực dự Hội nghị trực tuyến với Ban Tổ chức Trung ương quán triệt Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; đánh giá tình hình, kết quả công tác tổ chức xây dựng đảng tháng 11/2019. Điểm tại phòng họp Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Thứ Ba, ngày 03/12/2019

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Thường trực họp Ban Thường vụ Thị ủy. Mời các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy; Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thị xã cùng dự (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 2 Thị ủy.

- 9 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Thường trực họp Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã. Mời các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã cùng dự (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 3 Thị ủy.

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư Thường trực làm việc với Thường trực HĐND về việc rà soát các nội dung chuẩn bị kỳ họp HĐND cuối năm. Điểm tại phòng họp UBND thị xã.

Thứ Tư, ngày 04/12/2019

- 7 giờ 30 phút: Thường trực tiếp và làm việc với đoàn công tác Bộ Nội vụ. Điểm tại phòng họp UBND thị xã (cả ngày).

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư Thường trực dự làm việc với Đoàn kiểm tra 673 tỉnh cuối năm 2019. Điểm tại phòng họp số 3 Thị ủy.

Thứ Năm, ngày 05/12/2019

7 giờ 30 phút: Thường trực tiếp và làm việc với đoàn công tác Bộ Nội vụ. Điểm tại phòng họp trực tuyến UBND thị xã.

Thứ Sáu, ngày 06/12/2019

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hiệp Thành về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Mời đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQVN thị xã; đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Thị ủy chỉ đạo phường; đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Thị ủy; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành: Văn phòng HĐND - UBND, Kinh tế, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội, Văn hóa và Thông tin, Ban Quản lý dự án, Tài chính - Kế hoạch, Nội vụ, Công an, Quân sự, Giáo dục và Đào tạo, các đoàn thể chính trị - xã hội cùng dự (thay thư mời). Điểm tại phường Hiệp Thành.

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư Thường trực làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đại Thành về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ  năm 2020. Mời đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQVN thị xã; đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Thị ủy chỉ đạo xã; đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Thị ủy; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành: Văn phòng HĐND - UBND, Kinh tế, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội, Văn hóa và Thông tin, Ban Quản lý dự án, Tài chính - Kế hoạch, Nội vụ, Công an, Quân sự, Giáo dục và Đào tạo, các đoàn thể chính trị - xã hội cùng dự (thay thư mời). Điểm tại xã Đại Thành.

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hiệp Lợi về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Mời đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQVN thị xã; đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Thị ủy chỉ đạo xã; đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Thị ủy; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành: Văn phòng HĐND - UBND, Kinh tế, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội, Văn hóa và Thông tin, Ban Quản lý dự án, Tài chính - Kế hoạch, Nội vụ, Công an, Quân sự, Giáo dục và Đào tạo, các đoàn thể chính trị - xã hội cùng dự (thay thư mời). Điểm tại xã Hiệp Lợi.

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư Thường trực làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tân Thành về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Mời đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQVN thị xã; đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Thị ủy chỉ đạo xã; đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Thị ủy; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành: Văn phòng HĐND - UBND, Kinh tế, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội, Văn hóa và Thông tin, Ban Quản lý dự án, Tài chính - Kế hoạch, Nội vụ, Công an, Quân sự, Giáo dục và đào tạo, các đoàn thể chính trị - xã hội cùng dự (thay thư mời). Điểm tại xã Tân Thành.

Đã ký và phát hành

 

CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

Về việc đấu giá tài sản
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
V/v bán thanh lý tài sản
V/v bán thanh lý tài sản
V/v Nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020
Về việc Nghỉ Tết Dương lịch năm 2020

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE