CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC THỊ ỦY TỪ NGÀY 01/7 - 07/7/2019
Huỳnh Thanh Cần 28/06/2019 15:19

Thứ Hai, ngày 01/7/2019

- 6 giờ 45 phút: Đ/c Bí thư, Phó Bí thư dự chào cờ và sinh hoạt tư tưởng đầu tháng 7/2019. Điểm tại Trung tâm hành chính thị xã.

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư, Phó Bí thư họp Thường trực Thị ủy. 15 giờ Họp Ban Thường vụ Thị ủy: mời các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy cùng dự (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 2 Thị ủy.

Thứ Ba, ngày 02/7/2019

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư đi kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ nông thôn mới nâng cao xã Đại Thành trên tuyến ô tô về xã. Mời đồng chí UVBTV Thị ủy chỉ đạo phường Ngã Bảy, xã Đại Thành và Tân Thành; Trưởng phòng, ngành: Quản lý đô thị, Tài nguyên và môi trường, Ban Quản lý dự án, Văn hóa và Thông tin thị xã; Chủ tịch: phường Ngã Bảy, xã Đại Thành và Tân Thành cùng đi (thay thư mời). Điểm tập trung tại Thị ủy.

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư dự Hội nghị sơ kết công tác Dân vận và QCDC ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2019. Điểm tại hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- 13 giờ: Đ/c Phó Bí thư dự Đại hội chi bộ Khối hành chính thuộc Đảng ủy Trung tâm Y tế thị xã (điểm chỉ đạo của thị xã). Điểm tại hội trường Trung tâm Y tế.

Thứ Tư, ngày 03/7/2019

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư dự Lễ tuyên dương, khen thưởng cấp Nhà nước, kỷ niệm 71 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2019) và phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Điểm tại hội trường Công an tỉnh.

- 7 giờ: Đ/c Phó Bí thư dự Đại hội chi bộ ấp Sơn Phú 2A (điểm chỉ đạo của thị xã). Điểm tại hội trường xã Tân Thành.

- 13 giờ: Đ/c Phó Bí thư dự Đại hội chi bộ khu vực II, phường Lái Hiếu (phiên trù bị). Điểm tại hội trường Trường THPT Lê Quý Đôn.

Thứ Năm, ngày 04/7/2019

- 8 giờ: Đ/c Bí thư dự Hội nghị trực tuyến phiên họp Chính phủ tháng 6/2019 với các địa phương. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (cả ngày).

- 7 giờ: Đ/c Phó Bí thư dự Đại hội chi bộ khu vực II, phường Lái Hiếu (điểm chỉ đạo của thị xã). Điểm tại hội trường Trường THPT Lê Quý Đôn.

Thứ Sáu, ngày 05/7/2019

- 7 giờ: Đ/c Bí thư dự diễn tập chính thức của tỉnh. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư làm việc định kỳ với MTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ quý III/2019. Mời đại diện Thường trực UBND thị xã, Trưởng các ban: Ban Tổ chức, Ban Dân vận Thị ủy; lãnh đạo MTTQ và các đoàn thể cùng dự (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 2 Thị ủy.

Thứ Bảy, ngày 06/7/2019

- 7 giờ: Đ/c Bí thư dự diễn tập chính thức của tỉnh. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Chủ Nhật, ngày 07/7/2019

- 7 giờ: Đ/c Bí thư dự diễn tập chính thức của tỉnh. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

 

CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

V/v thông báo thời gian nhận tiền đặt trước, tổ chức cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Về việc đấu giá tài sản
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
V/v bán thanh lý tài sản
V/v bán thanh lý tài sản

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE