CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC THÀNH ỦY TỪ NGÀY 17/02 - 21/02/2020
Huỳnh Thanh Cần 14/02/2020 15:25

 

Thứ Hai, ngày 17/02/2020

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư đi kiểm tra công tác phòng, ngừa xâm nhập mặn. Mời đại diện Thường trực UBND thành phố, Trưởng phòng Kinh tế, đại diện Văn phòng HĐND-UBND thành phố cùng đi (giao Thường trực UBND thành phố chuẩn bị điểm đến). Điểm tập trung tại Thành ủy.

- 8 giờ: Đ/c Phó Bí Thường trực làm việc với Ban Tổ chức Thành ủy và một số đồng chí trong cấp ủy. Giao Ban Tổ chức Thành ủy mời thành phần có liên quan (làm việc nội bộ). Điểm tại phòng họp số 2 Thành ủy.

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư Thường trực họp Ban Chỉ đạo các ngày lễ, kỷ niệm của thành phố. Mời thành viên Ban Chỉ đạo, Bí thư các Đảng bộ xã, phường, ngành cùng dự (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 2 Thành ủy.

Thứ Ba, ngày 18/02/2020  

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Thường trực làm việc với Bộ phận giúp việc Ban chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp. Mời thành viên Bộ phận giúp việc cùng dự (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 2 Thành ủy.

- 13 giờ 30 phút: Thường trực làm việc các đơn vị về công tác chuẩn bị văn kiện, điều kiện cơ sở vật chất phục vụ đại hội điểm của thành phố. Mời đồng chí Chủ tịch UBND thành phố, UVBTV Thành ủy được phân công chỉ đạo Đảng bộ xã Tân Thành, Đảng bộ phường Hiệp Thành; thành viên Bộ phận giúp việc BCĐ đại hội Đảng bộ thành phố; Tổ trưởng tổ biên tập văn kiện; Trưởng các phòng: Tài chính-kế hoạch, Ban Quản lý dự án; Bí thư, các Phó Bí thư Đảng ủy xã Tân Thành, Đảng ủy phường Hiệp Thành, chi ủy chi bộ phòng Kinh tế cùng dự (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 2 Thành ủy.

Thứ Tư, ngày 19/02/2020

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư dự thông qua dự thảo Văn kiện đại hội Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự thành phố. Mời đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo kiêm Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố, Chánh Văn phòng Thành ủy cùng dự (thay thư mời). Điểm tại Ban Chỉ huy Quân sự thành phố.

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ năm 2020 và Quyết định số 215-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương; dự thảo Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Ban bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh, thành phố. Mời đồng chí Tổ trưởng, Tổ phó Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Thành ủy cùng dự (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

Thứ Năm, ngày 20/02/2020

- 7 giờ 30 phút: Thường trực làm việc với Đảng ủy các xã, phường, ngành về việc rà soát công tác nhân sự và đoàn đại biểu dự đại hội cấp thành phố. Mời các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Bí thư, các Phó Bí thư Đảng ủy xã, phường, ngành trực thuộc cùng dự (thay thư mời, giao Ban Tổ chức Thành ủy chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 2 Thành ủy.

Thứ Sáu, ngày 21/02/2020

- 7 giờ 30 phút: Thường trực dự họp rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020. Điểm tại phòng họp trực tuyến UBND thành phố.

Đã ký và phát hành

 

CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

Về việc đấu giá tài sản
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
V/v bán thanh lý tài sản
V/v bán thanh lý tài sản
V/v Nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020
Về việc Nghỉ Tết Dương lịch năm 2020

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE