CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC THÀNH ỦY TỪ NGÀY 10/02 - 14/02/2020
Huỳnh Thanh Cần 07/02/2020 15:02

 

Thứ Hai, ngày 10/02/2020

- 7 giờ: Thường trực làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư dự Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2019; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Mời thành viên Ban Chỉ đạo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp thành phố cùng dự (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 2 Thành ủy.

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư Thường trực dự họp giao ban Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố. Điểm tại phòng họp UBND thành phố.

Thứ Ba, ngày 11/02/2020  

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Thường trực làm việc với lãnh đạo Ủy ban kiểm tra Thành ủy nghe báo cáo công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo. Điểm tại phòng họp số 2 Thành ủy.

- 9 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư Thường trực họp Hội đồng sơ tuyển công chức, viên chức, nâng ngạch, chuyển ngạch công chức, thăng hạng, chức danh nghề nghiệp viên chức, xét nâng lương khối Đảng và đoàn thể thành phố. Mời thành viên Hội đồng cùng tham dự (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 2 Thành ủy.

- 13 giờ 30 phút: Thường trực họp chi bộ. Điểm tại phòng họp số 2 Thành ủy.

Thứ Tư, ngày 12/02/2020

- 7 giờ 30 phút: Thường trực đi kiểm tra công tác chuẩn bị giao - nhận quân năm 2020. Điểm tại các xã, phường và Ban Chỉ huy Quân sự thành phố.

- 13 giờ 30 phút: Thường trực đi kiểm tra công tác chuẩn bị giao - nhận quân năm 2020. Điểm tại Ban Chỉ huy Quân sự thành phố.

Thứ Năm, ngày 13/02/2020

- 6 giờ 30 phút: Thường trực dự Lễ giao - nhận quân năm 2020. Điểm tại Ban Chỉ huy Quân sự thành phố.

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Thường trực làm việc với Bộ phận giúp việc Ban chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp. Mời thành viên Bộ phận giúp việc cùng dự (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 2 Thành ủy.

Thứ Sáu, ngày 14/02/2020

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư Thường trực dự triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020 (giao Trung tâm Chính trị thành phố mời thành phần). Điểm tại phòng họp số 2 Thành ủy.

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư Thường trực dự Hội nghị tổng kết công tác Dân vận năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Điểm tại phòng họp số 3 Thành ủy.

Đã ký và phát hành

 

CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

Về việc đấu giá tài sản
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
V/v bán thanh lý tài sản
V/v bán thanh lý tài sản
V/v Nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020
Về việc Nghỉ Tết Dương lịch năm 2020

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE