CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC THÀNH ỦY TỪ NGÀY 03/02 - 07/02/2020 (ĐIỀU CHỈNH LẦN 3)
Huỳnh Thanh Cần 31/01/2020 10:52

 

Chủ Nhật, ngày 02/02/2020

- 7 giờ 30 phút: Thường trực dự họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo phòng, chống vi rút Corona. Điểm tại phòng họp trực tuyến UBND thị xã.

Thứ Hai, ngày 03/02/2020

- 6 giờ 45 phút: Thường trực dự chào cờ và sinh hoạt tư tưởng tháng 02/2020. Điểm tại Trung tâm hành chính thành phố Ngã Bảy.

- 8 giờ: Đ/c Bí thư tiếp công dân định kỳ. Điểm tại phòng tiếp dân của Thành ủy.

- 15 giờ: Đ/c Phó Bí thư Thường trực dự Lễ trao huy hiệu đảng đợt 3/2. Điểm tại phòng họp số 3 Thành ủy.

Thứ Ba, ngày 04/02/2020  

- 7 giờ 30 phút: Thường trực họp 04 Thường trực. Mời Thường trực: Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự thành phố cùng dự (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 2 Thành ủy.

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư Thường trực đi kiểm tra công tác chuẩn bị tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020. Mời đại diện Thường trực UBND thành phố, đồng chí UVBTV chỉ đạo địa bàn cùng đi (thay thư mời). Điểm tại phường Lái Hiếu. 15 giờ: đi kiểm tra công tác chuẩn bị tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ phường Ngã Bảy. Mời đại diện Thường trực UBND thành phố, đồng chí UVBTV chỉ đạo địa bàn cùng đi (thay thư mời).

Thứ Tư, ngày 05/02/2020

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư Thường trực đi kiểm tra công tác chuẩn bị tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020. Mời đại diện Thường trực UBND thành phố, đồng chí UVBTV chỉ đạo địa bàn cùng đi (thay thư mời). Điểm tại phường Hiệp Thành. 9 giờ 30 phút: đi kiểm tra công tác chuẩn bị tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ xã Tân Thành. Mời đại diện Thường trực UBND thành phố, đồng chí UVBTV chỉ đạo địa bàn cùng đi (thay thư mời).

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư đi kiểm tra công tác chuẩn bị tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020. Mời đại diện Thường trực UBND thành phố, đồng chí UVBTV chỉ đạo địa bàn cùng đi (thay thư mời). Điểm tại xã Đại Thành.

Thứ Năm, ngày 06/02/2020

- 7 giờ 30 phút: Thường trực họp Ban thường vụ Thành ủy. Mời các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy cùng dự (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 2 Thành ủy.

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư họp Đảng ủy quân sự. Điểm tại Ban Chỉ huy quân sự thành phố.

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư Thường trực dự Hội nghị liên tịch HĐND tỉnh. Điểm tại hội trường UBND tỉnh.

Thứ Sáu, ngày 07/02/2020

- 7 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư dự Hội đồng thẩm định xét công nhận xã nông thôn mới nâng cao xã Tân Thành. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 9 giờ: Đ/c Phó Bí thư Thường trực làm việc với các ngành nghe báo cáo về tình hình thanh niên lên đường nhập ngũ và công tác chuẩn bị hội trại tòng quân. Mời đồng chí UVBTV Thành ủy phụ trách xã, phường; đại diện Thường trực UBND thành phố; Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường cùng dự (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 2 Thành ủy.

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Bí thư dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lấy ý kiến đóng góp Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (lần 1). Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

- 13 giờ 30 phút: Đ/c Phó Bí thư Thường trực họp giao ban Ban chỉ đạo 35 thành phố (giao Ban Tuyên giáo Thành ủy chuẩn bị nội dung). Mời thành viên Ban chỉ đạo 35 cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 Thành ủy.

Đã ký và phát hành

 

CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

Về việc đấu giá tài sản
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
V/v bán thanh lý tài sản
V/v bán thanh lý tài sản
V/v Nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020
Về việc Nghỉ Tết Dương lịch năm 2020

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE