LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO HĐND THỊ XÃ NGÃ BẢY TỪ NGÀY 3/6 - 07/6/2019
Huỳnh Thanh Cần 20/06/2019 11:14

THỨ HAI 03/6/2019:

- 8 giờ, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã dự triển khai thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII). Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

- 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan ( cả ngày).

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan (cả ngày).

- 13 giờ 30, Phó Chủ tịch TT- HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan.

THỨ BA 04/6/2019:

- 6 giờ 45, Các Phó Chủ tịch HĐND và Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã chào cờ và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ tháng 6/2019. Điểm tại Trung tâm hành chính thị xã.

- 13 giờ 30, Phó Chủ tịch TT- HĐND thị xã đi kiểm tra việc chuẩn bị Đại hội chi bộ Khối hành chính, Trung tâm Y tế thị xã (đơn vị điểm). Điểm Trung tâm Y tế thị xã.

- 13 giờ 30, Phó Chủ tịch HĐND và Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan

THỨ TƯ 05/6/2019:

- 7 giờ 30, Các Phó Chủ tịch HĐND và Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã họp phiên Thường trực HĐND thị xã tháng 6/2019 và rà soát các nội dung chuẩn bị kỳ họp HĐND thị xã giữa năm 2019. Điểm tại phòng họp trực tuyến UBND thị xã.

- 13 giờ 30, Các Phó Chủ tịch HĐND và Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - xã hội, giải quyết công việc tại cơ quan.

THỨ NĂM 06/6/2019

- 8 giờ 30, Phó Chủ tịch TT-HĐND dự họp Ban Thường vụ Thị ủy về việc rà soát đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng. Điểm tại phòng họp số 2 Thị ủy.

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch HĐND thị xã và Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30, Các Phó Chủ tịch HĐND thị xã và Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan.

THỨ SÁU 07/6/2019:

- 7 giờ 30, Các Phó Chủ tịch HĐND thị xã và Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30, Các Phó Chủ tịch HĐND thị xã và Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan.

 

CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2021 để lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030
V/v thông báo thời gian nhận tiền đặt trước, tổ chức cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Về việc đấu giá tài sản
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
V/v bán thanh lý tài sản

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE