LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO HĐND THỊ XÃ NGÃ BẢY TỪ NGÀY 3/6 - 07/6/2019
Huỳnh Thanh Cần 20/06/2019 11:14

THỨ HAI 03/6/2019:

- 8 giờ, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã dự triển khai thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII). Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

- 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan ( cả ngày).

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan (cả ngày).

- 13 giờ 30, Phó Chủ tịch TT- HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan.

THỨ BA 04/6/2019:

- 6 giờ 45, Các Phó Chủ tịch HĐND và Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã chào cờ và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ tháng 6/2019. Điểm tại Trung tâm hành chính thị xã.

- 13 giờ 30, Phó Chủ tịch TT- HĐND thị xã đi kiểm tra việc chuẩn bị Đại hội chi bộ Khối hành chính, Trung tâm Y tế thị xã (đơn vị điểm). Điểm Trung tâm Y tế thị xã.

- 13 giờ 30, Phó Chủ tịch HĐND và Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan

THỨ TƯ 05/6/2019:

- 7 giờ 30, Các Phó Chủ tịch HĐND và Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã họp phiên Thường trực HĐND thị xã tháng 6/2019 và rà soát các nội dung chuẩn bị kỳ họp HĐND thị xã giữa năm 2019. Điểm tại phòng họp trực tuyến UBND thị xã.

- 13 giờ 30, Các Phó Chủ tịch HĐND và Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - xã hội, giải quyết công việc tại cơ quan.

THỨ NĂM 06/6/2019

- 8 giờ 30, Phó Chủ tịch TT-HĐND dự họp Ban Thường vụ Thị ủy về việc rà soát đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng. Điểm tại phòng họp số 2 Thị ủy.

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch HĐND thị xã và Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30, Các Phó Chủ tịch HĐND thị xã và Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan.

THỨ SÁU 07/6/2019:

- 7 giờ 30, Các Phó Chủ tịch HĐND thị xã và Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30, Các Phó Chủ tịch HĐND thị xã và Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan.

 

CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

V/v thông báo thời gian nhận tiền đặt trước, tổ chức cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Về việc đấu giá tài sản
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
V/v bán thanh lý tài sản
V/v bán thanh lý tài sản

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE