LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO HĐND THỊ XÃ NGÃ BẢY TỪ NGÀY 30/12 - 03/01/2020
Huỳnh Thanh Cần 30/12/2019 15:43

 

THỨ HAI 30/12/2019:

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND, giải quyết công việc tại cơ quan (cả ngày).

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch HĐND dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Điểm tại phòng họp trực tuyến UBND thị xã (cả ngày).

- 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã giải quyết công việc tại cơ quan (cả ngày).

THỨ BA 31/12/2019:

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND, giải quyết công việc tại cơ quan (cả ngày).

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch HĐND dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Điểm tại phòng họp trực tuyến UBND thị xã.

- 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã giải quyết công việc tại cơ quan (cả ngày).

THỨ TƯ 01/01/2020:

Nghỉ tết dương lịch.

THỨ NĂM 02/01/2020

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã họp Ban Thường vụ Thị ủy kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Thị ủy năm 2019. Điểm tại phòng họp số 2 Thị ủy (cả ngày).

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan (cả ngày).

THỨ SÁU 03/01/2020:

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND, giải quyết công việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND dự Hội nghị đóng góp Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XI trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của cán bộ hưu trí nguyên lãnh đạo qua các thời kỳ. Điểm tại phòng họp số 3 Thị ủy.

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch HĐND thị xã giải quyết công việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan (cả ngày).

Đã ký và phát hành

 

CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Về việc đấu giá tài sản
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
V/v bán thanh lý tài sản
V/v bán thanh lý tài sản
V/v Nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE