LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO HĐND THỊ XÃ NGÃ BẢY TỪ NGÀY 28/10 - 01/11/2019
Huỳnh Thanh Cần 27/10/2019 20:25

 

THỨ HAI 28/10/2019:

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan (cả ngày).

- 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan (cả ngày).

 THỨ BA 29/10/2019:

- 8 giờ, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã khảo sát việc thực hiện thông báo kết luận của TT HĐND về quản lý đất công, quản lý XD dân dụng trên địa bàn phường Lái Hiếu. Tập trung tại UBND phường cùng đi khảo sát.

- 14 giờ, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã, khảo sát việc thực hiện thông báo kết luận của TT HĐND về quản lý đất công, quản lý XD dân dụng trên địa bàn phường Hiệp Thành. Tập trung tại UBND phường cùng đi khảo sát.

THỨ TƯ 30/10/2019:

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã Tiếp công dân. Điểm tại Ban tiếp công dân.

- 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã, Tiếp công dân. Điểm tại Ban tiếp công dân thị xã.

THỨ NĂM 31/10/2019

- 8 giờ, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã khảo sát việc thực hiện thông báo kết luận của TT HĐND về quản lý đất công, quản lý XD dân dụng trên địa bàn xã Hiệp Lợi. Tập trung tại UBND xã cùng đi khảo sát.

- 14 giờ, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã, khảo sát việc thực hiện thông báo kết luận của TT HĐND về quản lý đất công, quản lý XD dân dụng trên địa bàn phường Ngã Bảy. Tập trung tại UBND phường cùng đi khảo sát.

THỨ SÁU 01/11/2019:

- 7 giờ, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã dự Lễ khánh thành “Điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi” năm 2019. Điểm tại Công viên Đoàn văn Chia, KVIII, phường Ngã Bảy.

 - 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế,  Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan (cả ngày).

Đã ký và phát hành

 

CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2021 để lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030
V/v thông báo thời gian nhận tiền đặt trước, tổ chức cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Về việc đấu giá tài sản
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
V/v bán thanh lý tài sản

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE