LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO HĐND THỊ XÃ NGÃ BẢY TỪ NGÀY 26/8 - 30/8/2019 (ĐIỀU CHỈNH LẦN 1)
Huỳnh Thanh Cần 26/08/2019 09:01

 

THỨ HAI 26/8/2019:

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã làm việc với các ngành về việc rà soát việc thực hiện các kết luận của Thường trực, Ban Thường vụ Thị ủy có liên quan đến công tác phê duyệt, rà soát, điều chỉnh quy hoạch và việc thực hiện kế hoạch chuyên đề về “Tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn thị xã”; công tác khai thác quỹ đất trên địa bàn. Điểm tại phòng họp số 2 Thị ủy.

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan (cả ngày).

- 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan (cả ngày).

THỨ BA 27/8/2019:

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã dự Hội thi “ Báo cáo viên giỏi ” năm 2019. Điểm tại trung tâm Hội nghị thị xã.

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch HĐND thị xã dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Điểm tại phòng họp trực tuyến UBND thị xã.

- 15 giờ, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã dự Lễ tổng kết lớp cán bộ nguồn cấp tỉnh. Điểm trường Chính trị tỉnh HG.

- 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan ( cả ngày).

THỨ TƯ 28/8/2019:

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã giám sát phía sau tuyến DCVL Cái Côn xã Đại Thành.

- 15 giờ, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã Họp Ban Thường vụ Thị ủy đóng góp Kế hoạch xây dựng Văn kiện phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Điểm tại phòng họp số 2 Thị ủy.

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan (cả ngày).

- 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã tiếp công dân định kỳ. Điểm tại Trụ sở Tiếp công dân thị xã.

THỨ NĂM 29/8/2019

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã dự Lễ dâng hương viếng Bác. Điểm tại Đền thờ Bác Hồ, xã Lương Tâm huyện Long Mỹ.

- 13 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã kiểm tra các tuyến sạt lở tuyến sông Cái Côn xã Đại Thành.

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch HĐND thị xã giải quyết công việc tại cơ quan (cả ngày).

- 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan (cả ngày).

THỨ SÁU 30/8/2019:

 - 7 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã kiểm tra việc giải quyết của phòng ban ngành về trả lời các kiến nghị cử tri trên địa bàn phường Hiệp Thành. Điểm tại phường Hiệp Thành (cả ngày).

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch HĐND thị xã giải quyết công việc tại cơ quan.

Đã ký và phát hành

CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2021 để lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030
V/v thông báo thời gian nhận tiền đặt trước, tổ chức cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Về việc đấu giá tài sản
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
V/v bán thanh lý tài sản

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE