LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO HĐND THỊ XÃ NGÃ BẢY TỪ NGÀY 25/11 - 29/11/2019 (ĐIỀU CHỈNH LẦN 1)
Huỳnh Thanh Cần 25/11/2019 17:17

 

THỨ HAI 25/11/2019:

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã tiếp đoàn làm việc định kỳ Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng đảng năm 2019. Điểm tại Trung tâm Hội nghị thị xã.

- 13 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã giải quyết công việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan (cả ngày).

THỨ BA 26/11/2019:

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã dự kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an thị xã Ngã Bảy. Điểm tại Nhà tạm giữ Công an thị xã Ngã Bảy.

- 16 giờ, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã dự công bố Quyết định công tác cán bộ. Điểm tại PGD ngân hàng chính sách XH thị xã.

- 13 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan.

THỨ TƯ 27/11/2019:

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã dự sơ kết mô hình giúp dân viết hộ thủ tục hành chính; mô hình trả thủ tục tại nhà dân và Kế hoạch thực hiện mô hình “3 an, 3 không, 3 có”. Điểm tại phòng họp trực tuyến UBND thị xã.

 - 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã Tiếp công dân. Điểm tại Ban tiếp công dân thị xã.

- 13 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã Tiếp công dân. Điểm tại Ban tiếp công dân thị xã.

THỨ NĂM 28/11/2019

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã, dự Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư (khóa X) về “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và giai cấp nông dân Việt Nam, giai đoạn 2010 - 2020” và Quyết định số 673/QĐ-TTg, ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn, giai đoạn 2011 - 2020. Sơ kết Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 24/12/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XI về nâng chất tiêu chí xã nông thôn mới và phường văn minh đô thị; Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 24/12/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XI về đổi mới kinh tế hợp tác trong nông nghiệp. Triển khai Thông báo Kết luận số 156-TB/TW, ngày 01/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa X “Về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát”. Điểm tại Trung tâm Hội nghị thị xã.

- 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan (cả ngày).

THỨ SÁU 29/11/2019:

- 8 giờ, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã dự họp mặt kỷ niệm 30 ngày thành lập Hội Cựu Chiến Binh Việt Nam. Điểm tại phòng họp số 4, lầu 3 thị ủy Ngã Bảy.

- 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan (cả ngày).

THỨ BẢY 30/11/2019:

- 14 giờ, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã dự tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Trung tâm Hội nghị thị xã Ngã Bảy.

Đã ký và phát hành

 

CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Về việc đấu giá tài sản
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
V/v bán thanh lý tài sản
V/v bán thanh lý tài sản
V/v Nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE