LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO HĐND THỊ XÃ NGÃ BẢY TỪ NGÀY 24/6 - 28/6/2019
Huỳnh Thanh Cần 25/06/2019 08:40

THỨ HAI 24/6/2019:

- 7 giờ 30, Các Phó Chủ tịch HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan

- 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30, Các Phó Chủ tịch HĐND thị xã, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã dự kỳ họp thứ Mười hai Hội đồng nhân dân thị xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Điểm tại Trung tâm Hội nghị thị xã.

THỨ BA 25/6/2019:

- 7 giờ 30, Các Phó Chủ tịch HĐND thị xã, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã dự kỳ họp thứ Mười hai Hội đồng nhân dân thị xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Điểm tại Trung tâm Hội nghị thị xã ( cả ngày).

THỨ TƯ 26/6/2019:

- 7 giờ 30, Các Phó Chủ tịch HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan.

- 14 giờ 30, Phó Chủ tịch TT- HĐND thị xã kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội chi bộ (điểm của thị xã). Điểm tại Trung tâm y tế thị xã, phường Lái Hiếu.

- 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - xã hội HĐND thị xã tiếp công dân định kỳ. Điểm tại Trụ sở Tiếp công dân thị xã.

- 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan (cả ngày).

THỨ NĂM 27/6/2019

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã, dự Hội nghị tổng kết phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu, giai đoạn 2014 – 2019. Điểm tại Hội trường số 4, lầu 3 thị ủy Ngã Bảy.

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan (cả ngày)

- 13 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã dự triển khai các văn bản Chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ phường Hiệp Thành. Điểm tại phường Hiệp Thành.

THỨ SÁU 28/6/2019:

- 7 giờ 30, Các Phó Chủ tịch HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan (cả ngày).

- 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan (cả ngày).

 

CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

V/v thông báo thời gian nhận tiền đặt trước, tổ chức cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Về việc đấu giá tài sản
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
V/v bán thanh lý tài sản
V/v bán thanh lý tài sản

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE