LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO HĐND THỊ XÃ NGÃ BẢY TỪ NGÀY 24/6 - 28/6/2019
Huỳnh Thanh Cần 25/06/2019 08:40

THỨ HAI 24/6/2019:

- 7 giờ 30, Các Phó Chủ tịch HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan

- 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30, Các Phó Chủ tịch HĐND thị xã, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã dự kỳ họp thứ Mười hai Hội đồng nhân dân thị xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Điểm tại Trung tâm Hội nghị thị xã.

THỨ BA 25/6/2019:

- 7 giờ 30, Các Phó Chủ tịch HĐND thị xã, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã dự kỳ họp thứ Mười hai Hội đồng nhân dân thị xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Điểm tại Trung tâm Hội nghị thị xã ( cả ngày).

THỨ TƯ 26/6/2019:

- 7 giờ 30, Các Phó Chủ tịch HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan.

- 14 giờ 30, Phó Chủ tịch TT- HĐND thị xã kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội chi bộ (điểm của thị xã). Điểm tại Trung tâm y tế thị xã, phường Lái Hiếu.

- 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - xã hội HĐND thị xã tiếp công dân định kỳ. Điểm tại Trụ sở Tiếp công dân thị xã.

- 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan (cả ngày).

THỨ NĂM 27/6/2019

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã, dự Hội nghị tổng kết phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu, giai đoạn 2014 – 2019. Điểm tại Hội trường số 4, lầu 3 thị ủy Ngã Bảy.

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan (cả ngày)

- 13 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã dự triển khai các văn bản Chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ phường Hiệp Thành. Điểm tại phường Hiệp Thành.

THỨ SÁU 28/6/2019:

- 7 giờ 30, Các Phó Chủ tịch HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan (cả ngày).

- 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan (cả ngày).

 

CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2021 để lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030
V/v thông báo thời gian nhận tiền đặt trước, tổ chức cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Về việc đấu giá tài sản
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
V/v bán thanh lý tài sản

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE