LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO HĐND THỊ XÃ NGÃ BẢY TỪ NGÀY 23/12 - 27/12/2019 (ĐIỀU CHỈNH LẦN 1)
Huỳnh Thanh Cần 23/12/2019 08:34

 

THỨ HAI 23/12/2019:

- 8 giờ 30, Các Phó Chủ tịch HĐND đến thăm và chúc mừng tại Nhà thờ Kim phụng. 9 giờ, đến thăm và chúc mừng tại Nhà thờ Lương Hiệp. Xã Hiệp Lợi.

- 13 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND kiểm điểm tại Chi bộ trường THPT Lê Quí Đôn. Điểm tại hội trường Trường THPT Lê Quí Đôn.

- 13 giờ 30, Phó Chủ tịch HĐND tham dự kỳ họp HĐND xã Tân Thành. Điểm Hội trường UBND xã Tân Thành.

- 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã giải quyết công việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã tham dự kỳ họp HĐND phường Hiệp Thành. Điểm Tại trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã.

- 13 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã tham dự kỳ họp HĐND phường Lái Hiếu. Điểm tại Hội trường Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng phường.

THỨ BA 24/12/2019:

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã dự kiểm điểm cuối năm tại Chi bộ Trung tâm GDNN - GDTX. Phòng họp Trung tâm GDNN - GDTX thị xã.

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch HĐND thị xã tham dự kỳ họp HĐND xã Đại Thành. Điểm tại Hội trường UBND xã Đại Thành.

- 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND tham dự kỳ họp HĐND phường Hiệp Thành. Điểm Tại trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã.

- 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan (cả ngày).

THỨ TƯ 25/12/2019:

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã dự kiểm điểm cuối năm Đảng bộ phường Lái Hiếu. Điểm tại phường Lái Hiếu.

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan.

 - 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã Tiếp công dân. Điểm tại Ban tiếp công dân thị xã.

- 13 giờ 30, Các Phó Chủ tịch HĐND, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã dự kiểm điểm cuối năm Chi bộ Văn phòng HĐND - UBND thị xã. Điểm tại phòng họp trực tuyến - UBND thị xã.

THỨ NĂM 26/12/2019

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan (cả ngày).

THỨ SÁU 27/12/2019:

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND dự Hội nghị Tổng kết công tác Hội Cựu chiến binh thị xã năm 2019. Điểm tại phòng họp số 1 Thị ủy.

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch HĐND thị xã giải quyết công việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30, Các Phó Chủ tịch HĐND họp Ban chấp hành Đảng bộ thị xã đóng góp dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XII và quy trình điều chỉnh, bổ sung chức danh quy hoạch A3, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Điểm tại Trung tâm Hội nghị thị xã.

 - 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan (cả ngày).

Đã ký và phát hành

 

CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Về việc đấu giá tài sản
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
V/v bán thanh lý tài sản
V/v bán thanh lý tài sản
V/v Nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE