LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO HĐND THỊ XÃ NGÃ BẢY TỪ NGÀY 17/6 - 21/6/2019
Huỳnh Thanh Cần 20/06/2019 11:18

THỨ HAI 17/6/2019:

- 7 giờ 30, Các Phó Chủ tịch HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan (cả ngày).

- 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan (cả ngày).

THỨ BA 18/6/2019:

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch TT- HĐND thị xã, họp Ban Thường vụ Thị ủy. Điểm tại phòng họp số 2 Thị ủy.

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan.

- 14 giờ, Các Phó Chủ tịch HĐND thị xã; Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - xã hội và Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã, cùng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Hậu Giang tiếp xúc cử tri. Điểm tại Trung tâm hội nghị thị xã.

THỨ TƯ 19/6/2019:

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch TT- HĐND thị xã, dự họp HĐND thứ mười hai phường Lái Hiếu, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021, tại phường Lái Hiếu (cả ngày)

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan (cả ngày).

- 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã, dự họp HĐND thứ mười hai phường Lái Hiếu, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021, tại phường Lái Hiếu (cả ngày)

THỨ NĂM 20/6/2019

- 7 giờ 30, Các Phó Chủ tịch HĐND thị xã, tiếp đoàn Tỉnh ủy đến kiểm tra tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Điểm tại Trung tâm Hội nghị thị xã.

- 14 giờ, Các Phó Chủ tịch HĐND thị xã, họp rà soát các nội dung chuẩn bị kỳ họp HĐND giữa năm.

- 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan (cả ngày)

- 14 giờ, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã, họp rà soát các nội dung chuẩn bị kỳ họp HĐND giữa năm.

THỨ SÁU 21/6/2019:

- 7 giờ 30, Các Phó Chủ tịch HĐND thị xã, dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thị xã lần thứ 21 (mở rộng) sơ kết Nghị quyết Đảng bộ thị xã 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác quý III/2019. Điểm tại Trung tâm Hội nghị thị xã.

- 13 giờ 30, Các Phó Chủ tịch HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã, dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thị xã lần thứ 21 (mở rộng) sơ kết Nghị quyết Đảng bộ thị xã 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác quý III/2019. Điểm tại Trung tâm Hội nghị thị xã.

- 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan.

 

CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2021 để lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030
V/v thông báo thời gian nhận tiền đặt trước, tổ chức cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Về việc đấu giá tài sản
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
V/v bán thanh lý tài sản

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE