LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO HĐND THỊ XÃ NGÃ BẢY TỪ NGÀY 16/12 - 20/12/2019
Huỳnh Thanh Cần 16/12/2019 14:04

 

THỨ HAI 16/12/2019:

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND, giải quyết công việc tại cơ quan.

- 15 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã làm việc với Thường trực Tỉnh ủy. Điểm tại phòng họp số 2 Thị ủy.

- 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội giải quyết công việc tại cơ quan (cả ngày).

THỨ BA 17/12/2019:

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã dự Hội nghị trực tuyến học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Điểm tại phòng họp trực tuyến Ủy ban nhân dân thị xã.

- 14 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã Họp Ban Thường vụ Thị ủy đóng góp Báo cáo chính trị Đảng bộ thị xã và các văn bản Tiểu ban nhân sự trình. Điểm tại phòng họp số 2 Thị ủy.

- 13 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan (cả ngày).

THỨ TƯ 18/12/2019:

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã dự họp tự phê bình Đảng bộ phường Lái Hiếu. Điểm UBND phường Lái Hiếu.

- 13 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan.

 - 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã Tiếp công dân. Điểm tại Ban tiếp công dân thị xã.

THỨ NĂM 19/12/2019

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã lần thứ 23, nhiệm kỳ 2015 - 2020 tổng kết nhiệm vụ năm 2019, triển khai Nghị quyết năm 2020. Điểm tại Trung tâm Hội nghị thị xã.

- 13 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã dự họp tự phê bình Đảng bộ trung tâm y tế. Điểm tại Hội trường trung tâm y tế thị xã.

- 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan (cả ngày).

THỨ SÁU 20/12/2019:

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND, kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2019). Điểm tại Trung tâm Hội nghị thị xã.

- 13 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã dự tổng kết Nghị quyết Đảng ủy phường Lái Hiếu. Điểm Hội trường trung tâm VHTT và HTCĐ phường Lái Hiếu.

- 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan (cả ngày).

Đã ký và phát hành

CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Về việc đấu giá tài sản
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
V/v bán thanh lý tài sản
V/v bán thanh lý tài sản
V/v Nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE