LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO HĐND THỊ XÃ NGÃ BẢY TỪ NGÀY 11/11 - 15/11/2019
Huỳnh Thanh Cần 11/11/2019 06:19

 

THỨ HAI 11/11/2019:

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã dự họp HĐND tháng 11 năm 2019. Điểm tại phòng họp trực tuyến UBND thị xã.

 - 13 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan.

THỨ BA 12/11/2019:

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã dự Lễ phát động Tháng hành động Vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới. Điểm Hội trường UBND phường Ngã Bảy.

- 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan.

THỨ TƯ 13/11/2019:

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã dự hội nghị thực hiện quy trình công tác cán bộ và công bố quyết định về công tác cán bộ. Điểm tại phòng họp số 4 Thị ủy.

- 13 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã, Tiếp công dân. Điểm tại Ban tiếp công dân thị xã.

THỨ NĂM 14/11/2019

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư theo CV số 638 của Thị ủy Ngã Bảy. Điểm tại nhà văn hóa ấp Ba Ngàn A xã Đại Thành.

- 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan (cả ngày).

THỨ SÁU 15/11/2019:

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã dự Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về bảng giá đất giai đoạn 2015 - 2019 và lấy ý kiến Bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024. Điểm tại Hội trường HĐND tỉnh.

- 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan (cả ngày).

Đã ký và phát hành

 

CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Về việc đấu giá tài sản
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
V/v bán thanh lý tài sản
V/v bán thanh lý tài sản
V/v Nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE