LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO HĐND THỊ XÃ NGÃ BẢY TỪ NGÀY 11/11 - 15/11/2019
Huỳnh Thanh Cần 11/11/2019 06:19

 

THỨ HAI 11/11/2019:

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã dự họp HĐND tháng 11 năm 2019. Điểm tại phòng họp trực tuyến UBND thị xã.

 - 13 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan.

THỨ BA 12/11/2019:

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã dự Lễ phát động Tháng hành động Vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới. Điểm Hội trường UBND phường Ngã Bảy.

- 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan.

THỨ TƯ 13/11/2019:

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã dự hội nghị thực hiện quy trình công tác cán bộ và công bố quyết định về công tác cán bộ. Điểm tại phòng họp số 4 Thị ủy.

- 13 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã, Tiếp công dân. Điểm tại Ban tiếp công dân thị xã.

THỨ NĂM 14/11/2019

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư theo CV số 638 của Thị ủy Ngã Bảy. Điểm tại nhà văn hóa ấp Ba Ngàn A xã Đại Thành.

- 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan (cả ngày).

THỨ SÁU 15/11/2019:

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã dự Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về bảng giá đất giai đoạn 2015 - 2019 và lấy ý kiến Bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024. Điểm tại Hội trường HĐND tỉnh.

- 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan (cả ngày).

Đã ký và phát hành

 

CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

V/v bán thanh lý tài sản
V/v bán thanh lý tài sản
V/v Nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020
Về việc Nghỉ Tết Dương lịch năm 2020
Danh sách dự kiến người trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2019
V/v tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng, thời hạn và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2019

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE