LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO HĐND THỊ XÃ NGÃ BẢY TỪ NGÀY 06/01 - 10/01/2020
Huỳnh Thanh Cần 06/01/2020 10:09

 

THỨ HAI 06/01/2020:

- 6 giờ 45, Các Phó Chủ tịch HĐND, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã dự chào cờ và sinh hoạt tư tưởng tháng 01/2020. Điểm tại Trung tâm hành chính thị xã.

- 7 giờ 30,  Các Phó Chủ tịch HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND dự họp Chi bộ khu vực Phường Hiệp Thành.

- 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã giải quyết công việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30, Các Phó Chủ tịch HĐND thị xã, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã đi kiểm tra công tác thi đua HĐND phường Hiệp Thành.

THỨ BA 07/01/2020:

- 7 giờ 30, Các Phó Chủ tịch HĐND, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã dự xúc cử tri sau kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân tỉnh. Điểm tại Trung tâm hội nghị thị xã.

- 13 giờ 30, Các Phó Chủ tịch HĐND, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã dự xúc cử tri sau kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân tỉnh. Điểm tại Trung tâm hội nghị thị xã.

- 16 giờ, Các Phó Chủ tịch HĐND dự công bố Quyết định về công tác cán bộ. Điểm tại phòng họp số 4 Thị ủy.

THỨ TƯ 08/01/2020:

- 7 giờ 30, Các Phó Chủ tịch HĐND, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã dự họp Hội đồng nhân dân thị xã kỳ họp thứ 15 (bất thường). Điểm tại Trung tâm Hội nghị thị xã.

- 8 giờ 30, Các Phó Chủ tịch HĐND hội ý cùng Thường trực Thị ủy, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam thị xã, Trưởng các Ban xây dựng đảng Thị ủy về kế hoạch chuẩn bị Tết nguyên đán năm 2020. Điểm tại phòng họp số 2 Thị ủy.

- 13 giờ 30, Các Phó Chủ tịch HĐND, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan.

THỨ NĂM 09/01/2020

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã dự họp Ban Thường vụ Thị ủy đánh giá, xếp loại các TCCSĐ, đảng viên năm 2019. Điểm tại phòng họp số 2 Thị ủy (cả ngày).

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan (cả ngày).

THỨ SÁU 10/01/2020:

- 7 giờ 30, Các Phó Chủ tịch HĐND họp Ban Thường vụ Thị ủy thông qua văn kiện, nhân sự, đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên của Đảng bộ xã Đại Thành. Điểm tại phòng họp số 2 Thị ủy.

- 13 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND dự Hội nghị đóng góp Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XI trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 của cán bộ hưu trí nguyên lãnh đạo qua các thời kỳ. Điểm tại phòng họp số 3 Thị ủy.

- 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan (cả ngày).

Đã ký và phát hành

 

CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Về việc đấu giá tài sản
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
V/v bán thanh lý tài sản
V/v bán thanh lý tài sản
V/v Nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE