LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO HĐND THỊ XÃ NGÃ BẢY TỪ NGÀY 04/11 - 08/11/2019 (ĐIỀU CHỈNH LẦN 1)
Huỳnh Thanh Cần 03/11/2019 17:21

 

THỨ HAI 04/11/2019:

- 6 giờ 45, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã dự chào cờ và sinh hoạt tư tưởng đầu tháng 11. Điểm tại Trung tâm hành chính thị xã.

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan.

- 15 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã họp Ban Thường vụ Thị ủy. Điểm tại phòng họp số 2 Thị ủy.

 THỨ BA 05/11/2019:

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan.

THỨ TƯ 06/11/2019:

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã Tiếp công dân. Điểm tại Ban tiếp công dân.

- 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã, Tiếp công dân. Điểm tại Ban tiếp công dân thị xã.

THỨ NĂM 07/11/2019

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác nội chính Đảng năm 2019. Điểm tại hội trường số 01, Trung tâm Hội nghị tỉnh. (cả ngày)

- 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan (cả ngày).

THỨ SÁU 08/11/2019:

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã dự buổi gặp gỡ, lắng nghe ý kiến hội viên Hội LHPN và Nhân dân phường Lái Hiếu. Điểm tại hội trường phường Lái Hiếu.

- 13 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã dự triển khai Đề cương Báo cáo chính trị phục vụ Đại hội Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Thị ủy. Điểm tại phòng họp số 4 Thị ủy.

- 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan (cả ngày).

Đã ký và phát hành

 

CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Về việc đấu giá tài sản
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
V/v bán thanh lý tài sản
V/v bán thanh lý tài sản
V/v Nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE