LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO HĐND THỊ XÃ NGÃ BẢY TỪ NGÀY 04/11 - 08/11/2019 (ĐIỀU CHỈNH LẦN 1)
Huỳnh Thanh Cần 03/11/2019 17:21

 

THỨ HAI 04/11/2019:

- 6 giờ 45, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã dự chào cờ và sinh hoạt tư tưởng đầu tháng 11. Điểm tại Trung tâm hành chính thị xã.

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan.

- 15 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã họp Ban Thường vụ Thị ủy. Điểm tại phòng họp số 2 Thị ủy.

 THỨ BA 05/11/2019:

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan.

THỨ TƯ 06/11/2019:

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã Tiếp công dân. Điểm tại Ban tiếp công dân.

- 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã, Tiếp công dân. Điểm tại Ban tiếp công dân thị xã.

THỨ NĂM 07/11/2019

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác nội chính Đảng năm 2019. Điểm tại hội trường số 01, Trung tâm Hội nghị tỉnh. (cả ngày)

- 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan (cả ngày).

THỨ SÁU 08/11/2019:

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã dự buổi gặp gỡ, lắng nghe ý kiến hội viên Hội LHPN và Nhân dân phường Lái Hiếu. Điểm tại hội trường phường Lái Hiếu.

- 13 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã dự triển khai Đề cương Báo cáo chính trị phục vụ Đại hội Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Thị ủy. Điểm tại phòng họp số 4 Thị ủy.

- 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan (cả ngày).

Đã ký và phát hành

 

CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

V/v bán thanh lý tài sản
V/v bán thanh lý tài sản
V/v Nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020
Về việc Nghỉ Tết Dương lịch năm 2020
Danh sách dự kiến người trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2019
V/v tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng, thời hạn và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2019

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE