LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO HĐND THỊ XÃ NGÃ BẢY TỪ NGÀY 02/12 - 06/12/2019
Huỳnh Thanh Cần 02/12/2019 15:35

THỨ HAI 02/12/2019:

- 6 giờ 45, Phó Chủ tịch TT - HĐND, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã dự chào cờ và sinh hoạt tư tưởng tháng 12/2019.

- 8 giờ, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tháng 11 năm 2019 của UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp trực tuyến - UBND thị xã.

- 13 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã giải quyết công việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan (cả ngày).

THỨ BA 03/12/2019:

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã họp Ban Thường vụ Thị ủy. Điểm tại phòng họp số 2 Thị ủy.

- 9 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã họp Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã. Điểm tại phòng họp số 3 Thị ủy.

- 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã họp HĐND tháng 12/2019 và rà soát các nội dung chuẩn bị kỳ họp HĐND cuối năm 2019. Điểm tại phòng họp trực tuyến - UBND thị xã.

THỨ TƯ 04/12/2019:

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã dự kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh (đến hết tuần).

 - 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã Tiếp công dân. Điểm tại Ban tiếp công dân thị xã.

- 13 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã dự làm việc với đoàn kiểm tra 673 tỉnh Theo sự phân công của TT HĐND thị xã. Điểm tại phòng họp số 3 Thị ủy.

THỨ NĂM 05/12/2019

- 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Lái Hiếu về tình hình KTXH, QP-AN, xây dựng hệ thống chính trị năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Điểm tại phường Lái Hiếu.

- 13 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tân Thành về tình hình KTXH, QP-AN, xây dựng hệ thống chính trị năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Điểm tại xã Tân Thành.

- 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã, làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Ngã Bảy về tình hình KTXH, QP-AN, xây dựng hệ thống chính trị năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Điểm tại phường Ngã Bảy.

- 13 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hiệp Lợi về tình hình KTXH, QP-AN, xây dựng hệ thống chính trị năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Điểm tại xã Hiệp Lợi.

THỨ SÁU 06/12/2019:

- 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hiệp Thành về tình hình KTXH, QP-AN, xây dựng hệ thống chính trị năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Điểm tại phường Hiệp Thành.

- 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đại Thành về tình hình KTXH, QP-AN, xây dựng hệ thống chính trị năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Điểm tại xã Đại Thành.

Đã ký và phát hành

 

CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Về việc đấu giá tài sản
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
V/v bán thanh lý tài sản
V/v bán thanh lý tài sản
V/v Nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE