KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Tổng kết Pháp lệnh Cựu Chiến binh

          Hội Cựu Chiến Binh thị xã Ngã Bảy đã tổ chức hội nghị tổng kết pháp lệnh Cựu chiến binh năm 2006.
 
 
          Thực hiện Pháp lệnh cựu chiến binh năm 2006, thời gian qua Hội cựu chiến binh thị xã Ngã Bảy đã hỗ trợ, xét giúp đỡ cho 112 hội viên làm ăn thoát nghèo; 305 hộ có mức sống khá, giàu; xây dựng 381 mô hình làm ăn có hiệu quả; đồng thời đã vận động tiền, vật chất xây dựng và trao tặng 71 căn nhà tình thương đồng đội, thay tol 80 căn nhà cho hội viên nghèo. Ngoài ra, Hội cựu chiến binh thị xã Ngã Bảy còn thực hiện đầy đủ các quyết định, nghị định, công văn cấp trên, nên các chế độ ưu đãi đều được thụ hưởng đầy đủ theo quy định. Dịp này, đã có 1 tập thể và 43 cá nhân được UBND thị xã Ngã Bảy trao tặng giấy khen do có nhiều thành tích trong thực hiện pháp lệnh Cựu chiến binh.
Tin, ảnh: Hoài Trọng