UBND TX NGÃ BẢY

Title Hits
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND thị xã Ngã Bảy từ ngày 01/9/2014 đến ngày 07/9/2014 146
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND thị xã Ngã Bảy từ ngày 25/8/2014 đến ngày 30/8/2014 (có điều chỉnh) 59
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND thị xã Ngã Bảy từ ngày 11/8/2014 đến ngày 15/8/2014 211
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND thị xã Ngã Bảy từ ngày 04/8/2014 đến ngày 08/8/2014 (Điều chỉnh lần 1) 212
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND thị xã Ngã Bảy từ ngày 28/7/2014 đến ngày 01/8/2014 242
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND thị xã Ngã Bảy từ ngày 21/7/2014 đến ngày 26/7/2014 (điều chỉnh lần 1) 50
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND thị xã Ngã Bảy từ ngày 21/7/2014 đến ngày 26/7/2014 181
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND thị xã Ngã Bảy từ ngày 14/7/2014 đến ngày 18/7/2014 173
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND thị xã Ngã Bảy Từ ngày 07/7/2014 đến ngày 11/7/2014 242
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND thị xã Ngã Bảy Từ ngày 30/6/2014 đến ngày 04/7/2014 219
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND thị xã Ngã Bảy Từ ngày 23/6/2014 đến ngày 27/6/2014 (điều chỉnh lần 1) 240
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND thị xã Ngã Bảy Từ ngày 16/6/2014 đến ngày 20/6/2014 223
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND thị xã Ngã Bảy Từ ngày 09/6/2014 đến ngày 13/6/2014 229
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND thị xã Ngã Bảy Từ ngày 02/6/2014 đến ngày 06/6/2014 169
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND thị xã Ngã Bảy Từ ngày 26/5/2014 đến ngày 30/5/2014 226
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND thị xã Ngã Bảy Từ ngày 19/5/2014 đến ngày 23/5/2014 (điều chỉnh lần 1) 203
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND thị xã Ngã Bảy Từ ngày 12/5/2014 đến ngày 17/5/2014 122
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND thị xã Ngã Bảy Từ ngày 21/4/2014 đến ngày 02/5/2014 (có điều chỉnh) 213
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND thị xã Ngã Bảy (từ ngày 14/4 đến ngày 18/4/2014) 50
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND thị xã Ngã Bảy (từ ngày 07/4 đến ngày 11/4/2014) 231
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND thị xã Ngã Bảy Từ ngày 31/3/2014 đến ngày 04/4/2014 274
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND thị xã Ngã Bảy Từ ngày 24/3/2014 đến ngày 28/3/2014 227
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND thị xã Ngã Bảy Từ ngày 17/3/2014 đến ngày 22/3/2014 294
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND thị xã Ngã Bảy Từ ngày 10/3/2014 đến ngày 14/3/2014 268
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND thị xã Ngã Bảy Từ ngày 03/3/2014 đến ngày 07/3/2014 279
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND thị xã Ngã Bảy Từ ngày 23/02/2014 đến ngày 01/3/2014 287
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND thị xã Ngã Bảy từ ngày 17/02 đến ngày 21/02/2014 191
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND thị xã Ngã Bảy Từ ngày 10/02/2014 đến ngày 14/02/2014 208
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND thị xã Ngã Bảy Từ ngày 20/01/2014 đến ngày 08/02/2014(điều chỉnh lần 2) 264
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND thị xã Ngã Bảy Từ ngày 20/01/2014 đến ngày 08/02/2014(điều chỉnh lần 1) 227