UBND TX NGÃ BẢY

Title Hits
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND thị xã Ngã Bảy Từ ngày 21/4/2014 đến ngày 02/5/2014 131
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND thị xã Ngã Bảy (từ ngày 14/4 đến ngày 18/4/2014) 22
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND thị xã Ngã Bảy (từ ngày 07/4 đến ngày 11/4/2014) 199
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND thị xã Ngã Bảy Từ ngày 31/3/2014 đến ngày 04/4/2014 231
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND thị xã Ngã Bảy Từ ngày 24/3/2014 đến ngày 28/3/2014 196
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND thị xã Ngã Bảy Từ ngày 17/3/2014 đến ngày 22/3/2014 258
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND thị xã Ngã Bảy Từ ngày 10/3/2014 đến ngày 14/3/2014 216
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND thị xã Ngã Bảy Từ ngày 03/3/2014 đến ngày 07/3/2014 253
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND thị xã Ngã Bảy Từ ngày 23/02/2014 đến ngày 01/3/2014 238
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND thị xã Ngã Bảy từ ngày 17/02 đến ngày 21/02/2014 166
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND thị xã Ngã Bảy Từ ngày 10/02/2014 đến ngày 14/02/2014 186
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND thị xã Ngã Bảy Từ ngày 20/01/2014 đến ngày 08/02/2014(điều chỉnh lần 2) 233
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND thị xã Ngã Bảy Từ ngày 20/01/2014 đến ngày 08/02/2014(điều chỉnh lần 1) 201
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND thị xã Ngã Bảy từ ngày 13/01 đến 17/01/2014 (điều chỉnh lần 2) 226
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND thị xã Ngã Bảy Từ ngày 06/01/2014 đến ngày 10/01/2014 246
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND thị xã Ngã Bảy Từ ngày 30/12/2013 đến ngày 03/01/2014 250
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND thị xã Ngã Bảy Từ ngày 23/12/2013 đến ngày 27/12/2013 198
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND thị xã Ngã Bảy Từ ngày 16/12/2013 đến ngày 22/12/2013 196
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND thị xã Ngã Bảy Từ ngày 09/12/2013 đến ngày 13/12/2013 244
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND thị xã Ngã Bảy Từ ngày 02/12/2013 đến ngày 06/12/2013 232
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND thị xã Ngã Bảy Từ ngày 25/11/2013 đến ngày 29/11/2013 233
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND thị xã Ngã Bảy Từ ngày 18/11/2013 đến ngày 22/11/2013 234
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND thị xã Ngã Bảy Từ ngày 11/11/2013 đến ngày 15/11/2013 223
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND thị xã Ngã Bảy Từ ngày 04/11/2013 đến ngày 08/11/2013 262
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND thị xã Ngã Bảy Từ ngày 28/10 đến ngày 01/11/2013 247
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND thị xã Ngã Bảy Từ ngày 21/10/2013 đến ngày 25/10/2013 253
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND thị xã Ngã Bảy Từ ngày 14/10/2013 đến ngày 18/10/2013 (có điều chỉnh) 234
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND thị xã Ngã Bảy Từ ngày 07/10/2013 đến ngày 11/10/2013 (Có điều chỉnh) 242
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND thị xã Ngã Bảy Từ ngày 30/9/2013 đến ngày 04/10/2013 227
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND thị xã Ngã Bảy Từ ngày 23/9/2013 đến ngày 27/9/2013 291