UBND TX NGÃ BẢY

Title Hits
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND thị xã Ngã Bảy từ ngày 27/10/2014 đến ngày 31/10/2014 262
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND thị xã Ngã Bảy từ ngày 20/10/2014 đến ngày 24/10/2014 277
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND thị xã Ngã Bảy từ ngày 13/10/2014 đến ngày 17/10/2014 287
Lịch làm việc của lãnh thị xã đạo UBND Ngã Bảy từ ngày 06/10/2014 đến ngày 10/10/2014 274
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND thị xã Ngã Bảy từ ngày 29/9/2014 đến ngày 03/10/2014 295
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND thị xã Ngã Bảy từ ngày 22/9/2014 đến ngày 26/9/2014 259
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND thị xã Ngã Bảy từ ngày 15/9/2014 đến ngày 19/9/2014 (có điều chỉnh) 200
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND thị xã Ngã Bảy từ ngày 08/9/2014 đến ngày 12/9/2014 (có điều chỉnh) 219
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND thị xã Ngã Bảy từ ngày 01/9/2014 đến ngày 07/9/2014 239
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND thị xã Ngã Bảy từ ngày 25/8/2014 đến ngày 30/8/2014 (có điều chỉnh) 84
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND thị xã Ngã Bảy từ ngày 11/8/2014 đến ngày 15/8/2014 236
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND thị xã Ngã Bảy từ ngày 04/8/2014 đến ngày 08/8/2014 (Điều chỉnh lần 1) 233
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND thị xã Ngã Bảy từ ngày 28/7/2014 đến ngày 01/8/2014 266
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND thị xã Ngã Bảy từ ngày 21/7/2014 đến ngày 26/7/2014 (điều chỉnh lần 1) 72
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND thị xã Ngã Bảy từ ngày 21/7/2014 đến ngày 26/7/2014 198
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND thị xã Ngã Bảy từ ngày 14/7/2014 đến ngày 18/7/2014 200
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND thị xã Ngã Bảy Từ ngày 07/7/2014 đến ngày 11/7/2014 261
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND thị xã Ngã Bảy Từ ngày 30/6/2014 đến ngày 04/7/2014 239
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND thị xã Ngã Bảy Từ ngày 23/6/2014 đến ngày 27/6/2014 (điều chỉnh lần 1) 258
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND thị xã Ngã Bảy Từ ngày 16/6/2014 đến ngày 20/6/2014 254
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND thị xã Ngã Bảy Từ ngày 09/6/2014 đến ngày 13/6/2014 261
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND thị xã Ngã Bảy Từ ngày 02/6/2014 đến ngày 06/6/2014 202
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND thị xã Ngã Bảy Từ ngày 26/5/2014 đến ngày 30/5/2014 255
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND thị xã Ngã Bảy Từ ngày 19/5/2014 đến ngày 23/5/2014 (điều chỉnh lần 1) 226
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND thị xã Ngã Bảy Từ ngày 12/5/2014 đến ngày 17/5/2014 150
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND thị xã Ngã Bảy Từ ngày 21/4/2014 đến ngày 02/5/2014 (có điều chỉnh) 232
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND thị xã Ngã Bảy (từ ngày 14/4 đến ngày 18/4/2014) 67
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND thị xã Ngã Bảy (từ ngày 07/4 đến ngày 11/4/2014) 256
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND thị xã Ngã Bảy Từ ngày 31/3/2014 đến ngày 04/4/2014 299
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND thị xã Ngã Bảy Từ ngày 24/3/2014 đến ngày 28/3/2014 245