UBND TX NGÃ BẢY

Title Hits
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND thị xã Ngã Bảy từ ngày 21/7/2014 đến ngày 26/7/2014 153
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND thị xã Ngã Bảy từ ngày 14/7/2014 đến ngày 18/7/2014 163
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND thị xã Ngã Bảy Từ ngày 07/7/2014 đến ngày 11/7/2014 228
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND thị xã Ngã Bảy Từ ngày 30/6/2014 đến ngày 04/7/2014 209
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND thị xã Ngã Bảy Từ ngày 23/6/2014 đến ngày 27/6/2014 (điều chỉnh lần 1) 231
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND thị xã Ngã Bảy Từ ngày 16/6/2014 đến ngày 20/6/2014 204
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND thị xã Ngã Bảy Từ ngày 09/6/2014 đến ngày 13/6/2014 216
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND thị xã Ngã Bảy Từ ngày 02/6/2014 đến ngày 06/6/2014 148
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND thị xã Ngã Bảy Từ ngày 26/5/2014 đến ngày 30/5/2014 206
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND thị xã Ngã Bảy Từ ngày 19/5/2014 đến ngày 23/5/2014 (điều chỉnh lần 1) 185
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND thị xã Ngã Bảy Từ ngày 12/5/2014 đến ngày 17/5/2014 107
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND thị xã Ngã Bảy Từ ngày 21/4/2014 đến ngày 02/5/2014 (có điều chỉnh) 199
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND thị xã Ngã Bảy (từ ngày 14/4 đến ngày 18/4/2014) 41
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND thị xã Ngã Bảy (từ ngày 07/4 đến ngày 11/4/2014) 222
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND thị xã Ngã Bảy Từ ngày 31/3/2014 đến ngày 04/4/2014 262
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND thị xã Ngã Bảy Từ ngày 24/3/2014 đến ngày 28/3/2014 219
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND thị xã Ngã Bảy Từ ngày 17/3/2014 đến ngày 22/3/2014 284
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND thị xã Ngã Bảy Từ ngày 10/3/2014 đến ngày 14/3/2014 251
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND thị xã Ngã Bảy Từ ngày 03/3/2014 đến ngày 07/3/2014 269
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND thị xã Ngã Bảy Từ ngày 23/02/2014 đến ngày 01/3/2014 280
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND thị xã Ngã Bảy từ ngày 17/02 đến ngày 21/02/2014 183
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND thị xã Ngã Bảy Từ ngày 10/02/2014 đến ngày 14/02/2014 203
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND thị xã Ngã Bảy Từ ngày 20/01/2014 đến ngày 08/02/2014(điều chỉnh lần 2) 251
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND thị xã Ngã Bảy Từ ngày 20/01/2014 đến ngày 08/02/2014(điều chỉnh lần 1) 220
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND thị xã Ngã Bảy từ ngày 13/01 đến 17/01/2014 (điều chỉnh lần 2) 250
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND thị xã Ngã Bảy Từ ngày 06/01/2014 đến ngày 10/01/2014 292
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND thị xã Ngã Bảy Từ ngày 30/12/2013 đến ngày 03/01/2014 275
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND thị xã Ngã Bảy Từ ngày 23/12/2013 đến ngày 27/12/2013 215
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND thị xã Ngã Bảy Từ ngày 16/12/2013 đến ngày 22/12/2013 217
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND thị xã Ngã Bảy Từ ngày 09/12/2013 đến ngày 13/12/2013 268