TRAO 50 TRIỆU ĐỒNG TẠO NGUỒN VỐN CHO HỘI VIÊN
Huỳnh Thanh Cần 08/01/2020 16:45
Vừa qua, ngày 06/01/2020 Hội Liên Hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy đã tổ chức trao 50.000.000 đồng cho 07 hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

 

Vừa qua, ngày 06/01/2020 Hội Liên Hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy đã tổ chức trao 50.000.000 đồng cho 07 hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Số tiền hỗ trợ hội viên nêu trên, được vận động từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh.

 

 

Đây là một trong những hoạt động thường xuyên của Hội LHPN phường Ngã Bảy nhằm quan tâm, chăm lo cho hội viên đặc biệt là những hội viên có hoàn cảnh khó khăn với mong muốn hỗ trợ, tạo điều kiện, giúp đỡ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, tạo thu nhập, ổn định cuộc sống. Vốn được hỗ trợ với hình thức cho mượn không tính lãi và trả dần hàng tháng, nguồn vốn được thu hồi tiếp tục hỗ trợ cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn khác.

Với những việc làm thiết thực trong việc giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống đã góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo, cũng như công tác thu hút, đoàn kết, tập hợp phụ nữ vào tổ chức Hội./.

 

BTG Ngã Bảy
CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

V/v thông báo thời gian nhận tiền đặt trước, tổ chức cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Về việc đấu giá tài sản
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
V/v bán thanh lý tài sản
V/v bán thanh lý tài sản

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE