PHƯỜNG HIỆP LỢI KHỞI CÔNG TUYẾN LỘ KÊNH 500
Huỳnh Thanh Cần 07/07/2020 00:23

 

Phường Hiệp Lợi vừa khởi công công trình lộ giao thông nông thôn kênh 500, thuộc khu vực Xẻo Vông C. Đây là công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

 

Tuyến lộ giao thông nông thôn kênh 500, khu vực Xẻo Vông C được xây dựng theo chủ trương Nhà nước và Nhân dân cùng làm. Tuyến lộ có chiều dài 570 mét, mặt lộ rộng 1,5 mét. Ngoài ngân sách địa phương và sự đóng góp của người dân trên tuyến, lãnh đạo phường Hiệp Lợi cũng đã vận động được một đơn vị tài trợ số tiền là 200 triệu đồng. Việc khởi công xây dựng tuyến lộ nhận được sự ủng hộ, đồng tình rất cao của người dân nơi đây.

 

Yến Linh
CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2021 để lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030
V/v thông báo thời gian nhận tiền đặt trước, tổ chức cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Về việc đấu giá tài sản
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
V/v bán thanh lý tài sản

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE