KHẢO SÁT KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH HẬU GIANG TẠI PHƯỜNG LÁI HIẾU
Huỳnh Thanh Cần 19/05/2020 20:27

 

Chiều ngày 18/5/2020 tại Hội trường UBND phường Lái Hiếu, Đoàn khảo sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh do ông Trương Thanh Bình, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến khảo sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về nội dung chế độ, định mức chi phục vụ hoạt động HĐND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hậu Giang tại đơn vị phường Lái Hiếu. Tiếp đoàn có bà Nguyễn Thị Kim Tước -  Ủy viên BCH - Phó Chủ tịch HĐND thành phố và Bí thư Đảng ủy, Thường trực: HĐND, UBND phường Lái Hiếu.

 

 

Qua báo cáo năm 2019 của phường Lái Hiếu được phân bổ dự toán cho HĐND là 80.000.000 đồng. Việc sử dụng, thanh quyết toán nguồn kinh phí nêu trên của đơn vị cơ bản thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 21/2013/NQ-HĐND ngày 11/12/2013 và Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 31/10/2016 của HĐND tỉnh. Việc bố trí kinh phí đặc thù đã tạo điều kiện cho hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND trong công tác giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri, tổ chức tốt các kỳ họp của HĐND đúng quy định, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động HĐND. Tuy nhiên, nguồn kinh phí phân bổ chưa đảm bảo các nhiệm vụ chi trong Nghị quyết hướng dẫn như: cấp báo cho đại biểu, chi mua văn phòng phẩm, băng gol trang trí cho các cuộc họp, tiếp xúc cử tri, nước uống...

Qua khảo sát, ông Trương Thanh Bình - Trưởng Đoàn khảo sát đã đánh giá cao kết quả thực hiện của HĐND phường Lái Hiếu. Đồng thời, ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của địa phương. Ông đề nghị trong thời gian tới, Thường trực HĐND thành phố và phường quan tâm đến công tác tổ chức kỳ họp HĐND; thực hiện tốt các nội dung thi đua; tiếp tục thực hiện tốt nội dung tinh thần Nghị quyết số 21/2013/NQ-HĐND ngày 11/12/2013 và Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 31/10/2016 của HĐND tỉnh./.

 

Chí Tâm
CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

V/v thông báo thời gian nhận tiền đặt trước, tổ chức cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Về việc đấu giá tài sản
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
V/v bán thanh lý tài sản
V/v bán thanh lý tài sản

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE